Predikant

Mijn naam is Martha Verstoep.

Geboren en getogen in Soest in een kerkelijk zeer betrokken gezin waar het kerkenwerk met de paplepel werd ingegoten. Als leiding van de kindernevendienst en lid van de jeugddienstcommissie, werd mijn interesse voor Bijbeluitleg en eredienst gewekt.

M.A.Verstoep

Ik wilde er meer van weten. Ik studeerde theologie in Utrecht. Daar leerde ik mijn man, Peter van der Schans, kennen. Samen hebben wij zes kinderen, 4 zonen en twee dochters, waarvan de oudste dochter bij de geboorte is overleden. De laatste fase van mijn studie heb ik afgerond binnen het (op)groeiend gezin.

Ik had er voor gekozen om pas te gaan werken als de kinderen allemaal naar school zouden gaan. Wel deed ik in die tijd veel vrijwilligers werk binnen kerk en samenleving en ging ik voor in diensten.

Het met mensen samen werken en iets voor hen kunnen betekenen, vind ik het mooiste in mijn werk.

Samen je laten verrassen door wat de Bijbel ons te zeggen heeft en wie God voor ons wil zijn, om dat dan vervolgens door te geven in woord en daad. Dat kan in de eredienst, in een gespreksgroep, in een activiteit waar samenbindende ontmoeting centraal staat. Maar ook in beleidsmatige en vernieuwingsprocessen. Ik kan dat niet alleen en hoef dat gelukkig ook niet alleen te doen!

Ik laat me graag uitdagen en prikkelen in de interactie met mensen en natuurlijk door Gods Geest!

Naast het kerkelijk werk en de gezamenlijke zorg voor het gezin volleybal ik zelf, geef ik training aan jeugd van 6-12 jaar en kijk ik naar de wedstrijden van mijn kinderen.

Ds. Martha Verstoep

Bijbelse theologie

Bijbelverhalen uitleggen daarbij gaat het voor mij om uit te leggen wat er met een verhaal gezegd/ bedoeld wordt. Bijbelverhalen zijn bedoeld om te verkondigen veel meer dan een verslaggeving van wat er toen gebeurd is. Het gaat niet om wat staat er en is het echt gebeurd? Maar om waarom staat het er en waarom zo. Wat wil er gezegd worden/doorgegeven worden. Een verhaal kan waar zijn ook al is het niet echt gebeurd.

Bijbelverhalen zijn preken op zich en die moeten vertaald worden en door verkondigd worden naar onze tijd.

Een uitdaging: leren, duiden van de oude teksten, toepassen voor nu in een preek, eredienst (vieren) en in daden!

Scroll Up