Predikant

Vacant

Consulent

ds. Jan Willem Stam, hervormd predikant uit Woerden.
Hij is beschikbaar voor de kerkenraad en het beroepingswerk.
Tevens hebben wij ds. Erick Versloot bereid gevonden voor het crisis pastoraat.
Maar….eigenlijk zijn we op zoek naar één predikant die naast consulent en crisispastoraat ook “gewoon” pastoraat tijdelijk op kan pakken en/of inhoudelijk kan ondersteunen bij activiteiten binnen onze gemeente (Bijbelkring bv.) Kortom….we zoeken nog verder, maar voorlopig zijn we blij met de ondersteuning van genoemde predikanten.

Namens de kerkenraad,

Mieke van den Berge

 

Scroll Up