Jeugdraad

 

De Jeugdraad is samengesteld uit mensen die de verschillende jeugdactiviteiten binnen de kerk coördineren en/of uitvoeren. Een paar keer per jaar komen zij bijeen om elkaar op de hoogte te houden van alle jeugd- en jongeren activiteiten in de kerk en om zaken goed op elkaar af te stemmen.
Doel van de Jeugdraad is om de jeugd en jongeren in onze kerk een zo compleet mogelijk programma aan te bieden van crèche tot catechisatie en van kindernevendienst tot X-plore.

Het is de bedoeling jeugd en jongeren in beweging te brengen om na te denken over hun geloof en hen actief te laten meedenken en meedoen met diverse activiteiten zodat de band met de kerk goed te noemen is.
Lid van de Jeugdraad zijn alle voorzitters en coördinatoren van jeugd- en jongerenwerk in de kerk, de predikant en de jeugdouderling.

CRECHE

Iedere zondagochtend is er crèche voor baby’s en peuters tot 4 jaar. Deze wordt altijd begeleid door een volwassene en een jongere van onze kerk.
Indien u nog speelgoed, puzzels en dergelijke over heeft, dan zijn deze natuurlijk van harte welkom in de crècheruimte. U kunt de spullen op zondag naar de crècheruimte brengen.

KINDERNEVENDIENST

Tijdens de kerkdienst gaan de kinderen van groep 1 t/m 8 ruim een half uur naar hun eigen ruimte waar ze in twee groepen luisteren naar een verhaal uit de Bijbel, zingen, bidden, tekenen, knutselen of een spel of toneelstuk doen. Zo wordt geprobeerd op een voor kinderen begrijpelijke manier over de Bijbel en het geloof te vertellen. De Kindernevendienst kiest elk jaar een eigen collectedoel waarvoor tijdens de nevendienst wordt gecollecteerd.

TIENERDIENST

Net als voorgaande jaren is er dit seizoen weer 10R-dienst.
Het is dit jaar steeds lekker druk vooral dankzij het grote aantal nieuwkomers.

Op een enkele uitzondering na is de 10R-dienst iedere eerste zondag van de maand.

ACTIVITEITEN VOOR DE JEUGD

Rots/Rock Steady: (Vroeger noemden we dat catechisatie).

Samen met de jongeren uit Linschoten wordt dit programma van Youth for christ gevolgd op een interactieve en aansprekende manier.

Het seizoen hiervoor loopt van oktober tot mei en het is eens per 2 weken. We doen dit samen met de leeftijdsgenoten uit Linschoten en onder leiding van ouders in de kerk van Linschoten. Voor vervoer wordt gezorgd.

Info:Peter Versloot

Er zijn ook buiten de erediensten veel activiteiten voor de jeugd. Een greep uit de activiteiten:

Basisschoolkamp: Elk jaar, voor de zomervakantie is er een super leuk kamp voor de jeugd van groepen 4 t/m 8.

Knutselactiviteit: Twee keer per jaar, voor de Kerst en voor Pasen of Pinksteren kunnen de kinderen van de basisschool naar een gezellige middag om te knutselen en spelletjes te doen.

Sirkelslag Kids en Young: Met jongeren van onze gemeente wordt jaarlijks gestreden tegen teams uit andere kerken in Nederland om de Sirkelslagtrofee te winnen. Hiervoor moeten allerlei spannende spelopdrachten worden uitgevoerd. Sirkelslag Kids is voor jongeren van groep 7 en 8 van de basisschool, Sirkelslag Young is voor jongeren van 12-17 jaar.

Active Friendz: Dit zijn fun-activiteiten georganiseerd voor jongeren uit de onderbouw van het voortgezet onderwijs. Elk jaar is er een aantal keren een sportieve, maffe en gezellige activiteit.

EO Jongerendag: Een traditie, elk jaar met een grote groep jongeren vanuit Montfoort naar de EO-Jongerendag.

X-plore: Voor iedereen in de bovenbouw van het Voortgezet Onderwijs of jongeren ouder dan 16 jaar wordt een keer per maand op een zondagmorgen van 10-12 uur bij gemeenteleden thuis een thema op een afwisselende manier behandeld. Dit is inclusief lunch.