Wie zijn wij

Missie

“De Protestantse Gemeente te Montfoort is een gemeenschap van mensen waar geloof in God en de waarde van ieder mens centraal staat. In haar bijeenkomsten is er variatie, respect en is iedereen welkom.

Lees meer

Predikant

Mijn naam is Martha Verstoep, geboren en getogen in Soest in een kerkelijk zeer betrokken gezin waar het kerkenwerk met de paplepel werd ingegoten. Als leiding van de kindernevendienst en lid van de jeugddienstcommissie, werd mijn interesse voor Bijbeluitleg en eredienst gewekt.

Lees meer

Kerkenraad

De kerkenraad draagt zorg voor de dienst van Woord en Sacramenten en geeft leiding aan leven en werken van de gemeente. Dit varieert van de zorg voor missionaire, diaconale en pastorale arbeid en geestelijke vorming tot de zorg voor vermogensrechtelijke aangelegenheden.

Lees meer

Jeugdraad

De Jeugdraad is samengesteld uit mensen die de verschillende jeugdactiviteiten binnen de kerk coördineren en/of uitvoeren. Een paar keer per jaar komen zij bijeen om elkaar op de hoogte te houden van alle jeugd- en jongeren activiteiten in de kerk en om zaken goed op elkaar af te stemmen.

Lees meer

Kerkgebouw

Op 2 januari 1975 is de eerste paal geslagen van ons kerkgebouw en op 1 november van dat jaar werd het kerkgebouw, waarvan de gemeente zelf de naam “de Rank” heeft gekozen, officieel overgedragen aan de kerkenraad. Toen nog zonder orgel.

Lees meer

ANBI

Voor de kerken is landelijk een ANBI bepaling van het Ministerie van financiën van kracht.
Kerken krijgen een ANBI-status waardoor giften en schenkingen etc.

Lees meer