Wereld om ons heen

In de Missie van de Protestantse Gemeente te Montfoort proberen we duidelijk te maken dat naast ons geloof in God we ook iets willen betekenen voor anderen.

We proberen daar inhoud aan te geven op de volgende manier:

Voedselbank: een aantal gemeenteleden is actief betrokken bij de voedselbank. Zij helpen bij het ophalen van producten uit het distributiecentrum. Tevens levert de diaconie een financiële bijdrage aan de voedselbank. Ook zorgt zij voor een vaste bijdrage per kwartaal voor de aanschaf van verse groenten.

Vluchtelingenwerk: op initiatief van de diaconie van onze kerk is er een samenwerking ontstaan tussen de verschillende kerken in Montfoort – Linschoten met als doel de Stichting Vluchtelingenwerk Montfoort-Linschoten te ondersteunen. Zo kan de stichting bijvoorbeeld een beroep doen op de kerken wanneer er een aantal vluchtelingen naar Montfoort komt en het huis ingericht dient te worden.
In ons kerkgebouw is zaalruimte beschikbaar gesteld die dienst doet als ontmoetingsplek tussen vluchtelingen, statushouders en andere inwoners van Montfoort.

Netwerkbijeenkomst: de gemeente Montfoort heeft een netwerkbijeenkomst georganiseerd voor afgevaardigden van de verschillende kerkgenootschappen en particuliere welzijnsorganisaties met als doel om inzicht te krijgen in elkaars activiteiten en die, waar mogelijk, open te stellen voor alle inwoners van Montfoort. De diaconie participeert in deze netwerkbijeenkomst.

Naast een actieve bijdrage proberen we ook iets van onze rijkdom te delen met hen die het minder hebben, zowel dichtbij als ver weg.

Collectedoelen: in de regel is één van de twee collectes tijdens de kerkdienst bestemd voor de diaconie, dan wel het werelddiaconaat of de zending.

Verjaardagsbusje: een grote groep enthousiaste gemeenteleden brengt bij ieder gemeentelid een verjaardagsgroet.
Traditiegetrouw nemen zij dan de collectebus mee om te collecteren voor een jaarlijks te bepalen doel.

Collectedoel kindernevendienst: de kinderen sparen tijdens hun kindernevendienst voor een goed doel. Ieder jaar wordt met de startzondag in september een nieuw doel bepaald voor het komende seizoen.

Nacht zonder dak: een groep jongeren van onze kerk doet mee aan de actie “nacht zonder dak”. Door middel van een sponsoractie halen zij geld op voor een goed doel.