VVB en de Fiscus

In onze kerk geven we er de voorkeur aan dat de geldelijke bijdragen van gemeenteleden gedaan worden in de vorm van de VVB. De VVB kan de totale opbrengst van de kerk verhogen zonder dat het de gever meer geld kost. De Vrijwillige Vaste Bijdrage (VVB) wordt door de fiscus gezien als een schenking aan de kerk. Voor de inkomstenbelasting (loonbelasting) wordt de VVB boven 1% van het belastbare inkomen en tot maximaal 10% als een “persoonsgebonden” aftrekpost aangemerkt. Dit betekent onder meer dat deze in de eerste plaats in mindering komt op het progressief belaste inkomen in box 1. Hierdoor wordt de VVB fiscaal tegen het hoogste tarief verrekend.

Lijfrente
Het is mogelijk om de fiscale besparing te vergroten zonder dat het de geldgever extra geld gaat kosten. Hiertoe moet de VVB als een schenking in de vorm van een lijfrente gegeven worden. Bij een schenking van een lijfrente wordt door de fiscus namelijk de onderdrempel van 1% niet gehanteerd!

Er gelden echter ook voorwaarden bij een schenking van een lijfrente. Wilt u meer weten over aftrekbaarheid van giften en schenkingen, neem dan contact op met de penningmeester van de kerk. Die helpt u graag verder.