Collectebonnen

collectebonnenU kunt uw collectebonnen bestellen door overschrijving van het bedrag, behorende bij de door u gewenste kaarten, op rekeningnummer 13.46.55.451 bij de Rabobank te Montfoort, ten name van:
College van Kerkrentmeesters te Montfoort. De bonkaarten worden dan zo spoedig mogelijk bij u
thuisbezorgd. Collectebonnen zijn verkrijgbaar in waarden van € 0,50 en € 1,00.
Deze bonnen worden uitgegeven in kaarten van € 10,00 (20 bonnen van € 0,50) en
kaarten van € 20,00 (20 bonnen van € 1,00).

Bankrekeningen:
De volgende bankrekeningen zijn momenteel in gebruik.

Protestantse Gemeente Montfoort

Vaste Vrijwillige Bijdrage Kerk bankrekening nr. 1346.55.508
Collectebonnen + giften kerk bankrekening nr. 1346.55.451
Vaste Vrijwillige Bijdrage Diaconie bankrekening nr. 1346.55.885
Diaconie + giften bankrekening nr. 1346.33.636
Vaste Vrijwillige Bijdrage ZWOE bankrekening nr. 1346.07.503

Vanzelfsprekend wordt u tijdig ingelicht via het “In en om de Rank” wanneer er wijzigingen komen.