Media

BEAMTEAM

Het beamteam ondersteunt de viering via beeld en geluid. De voorgangers doen, via de coördinator, een beroep op het Beamteam om een PowerPointpresentatie te laten zien tijdens de dienst. Ook andere commissies van onze gemeente kunnen het Beamteam om medewerking vragen.

WEBSITETEAM

Het doel van het websiteteam is het in stand houden en beheren van de website ‘pgmontfoort.nl’. Met deze website willen wij gemeenteleden en andere geïnteresseerden op de hoogte houden van wetenswaardigheden, activiteiten en actualiteiten binnen de Protestantse Gemeente te Montfoort.

FACEBOOK

De kerk is ook te vinden op Facebook: www.facebook.com/protestantse gemeente Montfoort.

REDACTIE KERKBLAD ‘IN EN OM DE RANK’

Via het kerkblad wordt de gemeente zo goed mogelijk geïnformeerd over alle zaken die onze gemeente aangaan en de kerken in groter verband betreffen. Het kerkblad vermeldt alle kerkdiensten. Er zijn bijdragen van de predikant, de jeugdraad en van diverse werkgroepen en commissies. Het is mogelijk artikelen te plaatsen die het kerkelijk leven in ruimere zin aangaan, mits deze bijdragen tot verlevendiging van ons kerkelijk leven. Het kerkblad verschijnt maximaal acht maal per jaar. Kopij kan worden ingeleverd per e-mail tot de in het kerkblad aangegeven datum. Het is mogelijk om in het kerkblad te adverteren, hiermee worden de kosten van het kerkblad bestreden. Informatie hierover kunt u krijgen bij het College van Kerkrentmeesters.

NIEUWSBRIEF

Deze nieuwsbrief komt in de plaats van de papieren versie, die wegens de “pensionering” van Ina niet langer beschikbaar is. De nieuwe website geeft de mogelijkheid om nieuwsberichten en andere zaken die op de website gepubliceerd zijn, te bundelen en per e-mail bij u onder de aandacht te brengen. Deze berichten worden  aangevuld met de rubriek “Omzien naar Elkaar” en de bestemming van de bloemen. Deze informatie kan om privacy redenen niet op de website geplaatst worden. We hopen hiermee een waardige vervanging voor de papieren Nieuwsbrief te realiseren.
Het ziet er allemaal wellicht een beetje anders uit dan u gewend bent, maar hopelijk went dat snel. De informatie over de dienst van aanstaande zondag (voorganger, collecte bestemmingen en eventuele andere bijzonderheden) vindt u onder de “knop” Activiteiten of de groene button overzicht Kerkdiensten.
U komt dan vanzelf in de agenda op de website terecht waarin naast info over de erediensten ook alle andere activiteiten vermeld staan.
Om de nieuwsrubriek op de website en de nieuwsbrief actueel te houden ontvangt het website team graag veel kopij (graag met een of enkele foto’s of afbeeldingen). Deze kopij en informatie voor de agenda kunt u sturen naar: website@pgmontfoort.nl.  Reacties, vragen en opmerkingen over de website en de nieuwsbrief zijn ook van harte welkom op dit adres.

Hartelijke groeten,

Uw website-team: Klaas Bakker en Egbert Dimmendaal