Media

BEAMTEAM

Het beamteam ondersteunt de viering via beeld en geluid. De voorgangers doen, via de coördinator, een beroep op het Beamteam om een PowerPointpresentatie te laten zien tijdens de dienst. Ook andere commissies van onze gemeente kunnen het Beamteam om medewerking vragen.

WEBSITE

Het doel van het websiteteam is het in stand houden en beheren van de website ‘pgmontfoort.nl’. Met deze website willen wij gemeenteleden en andere geïnteresseerden op de hoogte houden van wetenswaardigheden, activiteiten en actualiteiten binnen de Protestantse Gemeente te Montfoort.

FACEBOOK

De kerk is ook te vinden op Facebook: www.facebook.com/protestantse gemeente Montfoort.

REDACTIE KERKBLAD ‘IN EN OM DE RANK’

Via het kerkblad wordt de gemeente zo goed mogelijk geïnformeerd over alle zaken die onze gemeente aangaan en de kerken in groter verband betreffen. Het kerkblad vermeldt alle kerkdiensten. Er zijn bijdragen van de predikant, de jeugdraad en van diverse werkgroepen en commissies. Het is mogelijk artikelen te plaatsen die het kerkelijk leven in ruimere zin aangaan, mits deze bijdragen tot verlevendiging van ons kerkelijk leven. Het kerkblad verschijnt maximaal acht maal per jaar. Kopij kan worden ingeleverd per e-mail tot de in het kerkblad aangegeven datum. Het is mogelijk om in het kerkblad te adverteren, hiermee worden de kosten van het kerkblad bestreden. Informatie hierover kunt u krijgen bij het College van Kerkrentmeesters.

NIEUWSBRIEF

Heeft u ook belangstelling voor onze wekelijkse actuele nieuwsbrief

De nieuwsbrief wordt in principe elke

vrijdagavond om 19.00 uur verzonden.

Let op soms wordt een nieuwsbrief onbedoeld als spam gezien.
Zoek bij het ontbreken in de map van ongewenste mail.
Voorkom dit door ons emailadres in uw adressenboek op te nemen.

De nieuwsbrief wordt ook iedere vrijdag  in de kerk-app geplaatst.

Uw nieuwsbrief-team: Klaas Bakker,Else & Egbert Dimmendaal en Francisca Reichgelt.