Media

BEAMTEAM

Het beamteam ondersteunt de viering via beeld en geluid. De voorgangers doen, via de coördinator, een beroep op het Beamteam om een PowerPointpresentatie te laten zien tijdens de dienst. Ook andere commissies van onze gemeente kunnen het Beamteam om medewerking vragen.

WEBSITE

Het doel van het websiteteam is het in stand houden en beheren van de website ‘pgmontfoort.nl’. Met deze website willen wij gemeenteleden en andere geïnteresseerden op de hoogte houden van wetenswaardigheden, activiteiten en actualiteiten binnen de Protestantse Gemeente te Montfoort.

FACEBOOK

De kerk is ook te vinden op Facebook: www.facebook.com/protestantse gemeente Montfoort.

REDACTIE KERKBLAD ‘IN EN OM DE RANK’

Via het kerkblad wordt de gemeente zo goed mogelijk geïnformeerd over alle zaken die onze gemeente aangaan en de kerken in groter verband betreffen. Het kerkblad vermeldt alle kerkdiensten. Er zijn bijdragen van de predikant, de jeugdraad en van diverse werkgroepen en commissies. Het is mogelijk artikelen te plaatsen die het kerkelijk leven in ruimere zin aangaan, mits deze bijdragen tot verlevendiging van ons kerkelijk leven. Het kerkblad verschijnt maximaal acht maal per jaar.
Kopij kan worden ingeleverd per e-mail tot de in het kerkblad aangegeven datum.
Vanaf januari 2024 verschijnt ons kerkblad digitaal en krijgt u net als de nieuwsbrief het kerkblad in uw mailbox en in de kerk-app.

NIEUWSBRIEF

Heeft u ook belangstelling voor onze wekelijkse actuele nieuwsbrief
De nieuwsbrief wordt in principe elke
vrijdagavond om 19.00 uur verzonden.
Let op soms wordt een nieuwsbrief onbedoeld als spam gezien.
Zoek bij het ontbreken in de map van ongewenste mail.
Voorkom dit door ons emailadres in uw adressenboek op te nemen.
De nieuwsbrief wordt ook iedere vrijdag  in de kerk-app geplaatst.

Uw nieuwsbrief-team: Klaas Bakker,Else & Egbert Dimmendaal en Francisca Reichgelt.

Spelregels media

Onze gemeente heeft drie verschillende nieuwsmedia.
Om te zorgen dat niet overal dezelfde berichten staan is er een verdeling gemaakt.
Het kerkblad is (globaal) voor terugblikken en activiteiten ‘op lange termijn’.
Hier vallen onder: de meditatie, de diensten van de komende maand, omzien naar langdurig zieken, nieuws uit
de kerkenraad, diaconie en kerkrentmeesters, bedankjes van gemeenteleden, terugblikken naar en (verder)
vooruitkijken naar jeugdactiviteiten, de verjaardagen van oudere gemeenteleden en de jeugd, collecteopbrengsten ed. Alles dus zonder ‘urgentie’.
In de Nieuwsbrief komen activiteiten en mededelingen ‘op korte termijn’:
De dienst van de komende zondag, omzien naar ‘nieuwe’ zieken, activiteiten van de komende weken
enzovoorts. Kortom nieuws, vers van de pers en activiteiten op korte termijn.
In zowel het Kerkblad als in de Nieuwsbrief worden alleen activiteiten en artikelen geplaatst die georganiseerd
worden door/voor of in samenwerking met Onze Kerk, de Classis of de PKN. Concerten, koren, activiteiten of
bijdragen van een gemeentelid of van buiten onze gemeente worden hier niet meer in geplaatst.
Deze artikelen kunnen geplaatst worden in onze Kerk-App.
Onder het kopje ‘Christelijke evenementen’ kunt u activiteiten vinden van buiten onze gemeente. En natuurlijk
kunt u hier zelf ook een optreden van uw koor in aankondigen.
Andere activiteiten of artikelen kunt u plaatsen in de groep ‘PGMontfoort’. Deze groep is toegankelijk voor alle
gebruikers van de app en heeft dus een groot bereik. Er zijn ook andere groepen waar u berichten, gedichten,
foto’s en dergelijke kunt plaatsen. Wat hier geplaatst wordt is alleen te lezen door deelnemers van die groep.
In de rubriek ‘Actueel’ worden alleen de Nieuwsbrief en Berichten van overlijden geplaatst. Gemeenteleden
kunnen hier wel op reageren maar niets in plaatsen.
De digitale kerkbladen worden geplaatst in de rubriek ‘Kerkblad’