Oecumenisch Beraad

Oecumenisch beraad Montfoort

 

Het Oecumenisch Beraad Montfoort is op 6 maart 1979 opgericht en bestaat uit de:

  • Protestantse Gemeente Montfoort  en de
  • Rooms-Katholieke Kerk te Montfoort.

 

Het Oecumenisch Beraad Montfoort heeft tot doel de samenwerking tussen beide kerken te bevorderen welke kan bijdragen tot de groei naar de eenheid van de kerken.
Deze doelstelling kan bereikt worden door:

Zich te beraden over de eenheid en de mogelijke manieren van samenwerking van de kerken in zowel getuigenis als dienst.Zoveel mogelijk gestalte te geven aan de onder punt 1 genoemde eenheid en samenwerking door het initiatief te nemen en het bevorderen van al datgene, dat beide kerken gezamenlijk zouden kunnen ondernemen.De bespreking, behandeling en afwerking van zaken die door beide kerken aan het Beraad worden voorgelegd.

Oecumene

Oecumene logoDe afgelopen tweeduizend jaar heeft het christendom zich in vele verschijningsvormen verspreid. Het heeft over onze wereld een ongekende ontwikkeling doorgemaakt. Die ontwikkeling is helaas niet zonder breuken geweest.

Vandaag de dag proberen christenen nog steeds samen te helen. Een proces dat vraagt om doorzettingsvermogen en een lange adem. Via deze overzichtspagina die gaat over de oecumene in Montfoort en Linschoten willen wij u op de hoogte houden van gezamenlijke activiteiten en de lokale ontwikkelingen.

Een belangrijke vorm van samenwerking is er via de Werkgroep Oecumene Montfoort. GEMEENSCHAPSOPBOUW 2
Er zijn gezamenlijke activiteiten en vieringen. In Linschoten maken wij als katholieke geloofsgemeenschap ook gebruik van het kerkgebouw het Kruispunt en bestaat er een intensieve samenwerking op diverse terreinen.

Tenslotte is er nog een uniek oecumenisch initiatief. Sinds een aantal jaren wordt er door 7 kerken in Montfoort en Linschoten, in de week voorafgaand aan de Goede Week huis aan huis een Paaskrant verspreid.

Op de startpagina vindt u bij ‘naar web links’ (andere kerken) de websites van de andere geloofsgemeenschappen in Montfoort en Linschoten.

Leden van de werkgroep Oecumene Montfoort:
Namens de Protestantse Gemeente Montfoort:
– Arie van Gent,  Lodewijkstraat 49, (0348) 47 35 40, voorzitter
– Nico Warner, Titus Brandmastraat 11, (0348) 47 12 28, penningmeester
– Ben de Wissel, G. van Damstraat 14,  (0348) 47 33 00
– Gerda Geelkerken, Hannie Schaftstraat 74,  (0348) 47 20 32
– 2 vacatures

Namens de R.K. Kerk:
– Thea Visser, Blokland 86, (0348) 46 89 89, secretaris
– Gerard Vendrig, Willeskop 29, (0348) 47 27 75
– 3 vacatures

De activiteiten voor het seizoen 2014:

1. Medewerking aan het tot stand brengen van de 40-dagenkalender.
2. Het gebruik maken van elkaars kerkbladen en van de lokale omroep (RSM).
3. Wisselende activiteiten zoals een wandeling, filmavond, boekbespreking, een rondleiding of een bezoek aan een klooster.