Erediensten

Doelstelling van de werkgroep
Uitgaande van de verantwoordelijkheid van de kerkenraad voor een goede invulling van de
zondagse erediensten zijn voor de werkgroep de volgende taken geformuleerd:

 • Bezinning op de liturgie in het algemeen en op de vormgeving van de eredienst voor
  onze gemeente, rekening houdend met wensen en mogelijkheden.
 • Aan de hand van het door de kerkenraad vastgestelde dienstenrooster het opstellen
  van een jaarplan betreffende jaarroosters voor de organisten, de door de werkgroep
  voor te bereiden diensten en te leveren bijdragen door lectoren, cantorij, koor en instrumentalisten.
 • Doen van voorstellen aan de kerkenraad betreffende het jaarplan, bijzondere orden van dienst
  of de invulling daarvan en eventueel in te voeren veranderingen van structurele aard.
 • Voorbereiden en vormgeven van voornamelijk bijzondere diensten waaronder de vieringencycli
  rond Pasen en de Kerst.
 • Regelen en maken van afspraken over de invulling van bijzondere diensten met
  medewerkende aan de dienst zoals predikant/voorganger, organist, muziekgroep,
  koor, lectoren, voorlezers etc.
 • Desgevraagd uitvoeren van door de kerkenraad verstrekte speciale opdrachten.
 • Op verzoek van de kerkenraad informeren van de gemeente over specifieke liturgische zaken
  tijdens een gemeenteavond of in het kerkblad.

Contactpersoon: Hans Tuls, telefoon 0348 – 47 40 38