Inspiratie en ontmoeting

In het beleidsplan 2014 – 2017 zijn drie dimensies van het gemeente–zijn besproken.
Eén van de drie is “een –vertrouwelijke– omgang met God”.
We willen hieraan uiting geven door elke zondag tenminste één kerkdienst te organiseren en op andere dagen in de week momenten te creëren en vormen aan te reiken, waarbij mensen bijeenkomen om zich te verdiepen in de relatie met God en zich te laten raken door zijn Liefde.

De werkgroep Inspiratie en Ontmoeting organiseert elk jaar een gevarieerd aanbod van activiteiten. Deze activiteiten worden steeds vermeld in het Kerkblad, de Nieuwsbrief en de website van de kerk.
We hopen dat het aanbod u en jou inspireert om deel te nemen aan de ontmoetingsmomenten.

WERKGROEP OECUMENE MONTFOORT

De werkgroep Oecumene Montfoort bestaat uit leden van de:

  • Protestantse Gemeente te Montfoort en de
  • Rooms-Katholieke Kerk te Montfoort

Namens de Protestantse Gemeente Montfoort:
– Arie van Gent,  Lodewijkstraat 49, (0348) 47 35 40, voorzitter
– Nico Warner, Titus Brandmastraat 11, (0348) 47 12 28, penningmeester
– Ben de Wissel, G. van Damstraat 14,  (0348) 47 33 00
– Sylvia van Woudenberg, Blokland 112, (0348) 47 06 17 –  06-21 16 81 17
– Joke Hage-Luijmes (afv. Kerkenraad), Tiendweg 9, (0348)  43 27 39
– 1 vacature

Namens de R.K. Kerk:
– Thea Visser, Blokland 86, (0348) 46 89 89, secretaris
– Gerard Vendrig, Willeskop 29, (0348) 47 27 75
– 3 vacatures

De werkgroep Oecumene Montfoort heeft tot doel de samenwerking tussen beide kerken te bevorderen, die kan bijdragen tot de groei naar de eenheid van de kerken.

De activiteiten voor het seizoen 2021 (als de versoepelingen voor
COVID19 dit toelaten):

1. Oecumenische diensten in de Vredesweek (september)
2. Filmavond in de Rank op 1 november 2021
3. Een activiteit in de Week van Gebed voor de Eenheid van de
christenen (januari)
4. Dauwtrappen op 13 mei 2021
5. Dienst in ‘t Park, (Kerk in het Park) 4 juli 2021 (of 5 september)
6. Herdertjestocht door Montfoort op 18 december 2021.
7. Het gebruik maken van elkaars kerkbladen en van de lokale omroep
(RSM).
8. Wisselende activiteiten zoals een wandeling, filmavond,
boekbespreking, een rondleiding of een bezoek aan een klooster.
9. Samenwerking met Oecumene Linschoten.

DOVEN HOREN ERBIJ

doven-kerk-montfoort-gebarenVeel plaatselijke gemeenten hebben ook dove gemeenteleden. Het Interkerkelijk Dovenpastoraat (IDP) is sinds 30 mei 2013 een samenwerkingsverband van drie kerkgenootschappen: de Protestantse Kerk in Nederland, de Christelijke Gereformeerde kerken in Nederland en de Nederlands Gereformeerde Kerken. Het IDP is voor deze kerken een ‘hulpdienst’. In deze ‘hulpdienst’ werken deze kerken er samen aan dat het deelhebben van dove mensen aan (hun) kerkelijke gemeenten zo optimaal mogelijk kan zijn. Landelijk en regionaal zetten teams van dove- en horende vrijwilligers zich hier voor in. Zij worden ondersteund door een aantal landelijke medewerkers. Nederland is opgedeeld in regio’s met elk een eigen dovenpredikant. Voor onze regio is dit ds. F.C. van Dijke.
Voor meer informatie over het dovenpastoraat kunt u terecht op www.doofenkerk.nl. Op deze site kunt u ook adressen van I.C.’s vinden onder het kopje ‘regionale organisatie’.

In onze gemeente wordt jaarlijks, zoals in veel kerkelijke gemeenten, een gecombineerde dienst voor doven en horenden georganiseerd. Meer informatie daarover kunt u lezen op de website en in het kerkblad.

NEDERLANDS BIJBELGENOOTSCHAP

nbgHet doel van het NBG is sedert de oprichting in 1814 altijd geweest om Gods Woord, niet alleen landelijk maar ook wereldwijd, te verspreiden. Door het werk van het NBG, met steun van u als lid/donateur, is de Bijbel in honderden talen gedrukt en verspreid.
Ook in Nederland komen regelmatig nieuwe uitgaven uit zoals de ‘Bijbel in Gewone taal’ en de ‘Samenleesbijbel’. In het kerkblad wordt regelmatig aandacht aan het Nederlands Bijbelgenootschap en haar activiteiten besteed.

WERKGROEP KERKDIENSTEN VOOR MENSEN MET EEN VERSTANDELIJKE BEPERKING

De werkgroep organiseert tweemaal per jaar een speciale, feestelijke dienst voor mensen met een verstandelijke beperking, waar zij zelf ook actief aan meewerken. Bij deze dienst is natuurlijk iedereen van harte welkom.
De kerkdiensten in Montfoort zijn opgenomen in een schema van speciale diensten die in de omliggende gemeenten georganiseerd worden.
Ideeën of suggesties voor invulling van de diensten zijn van harte welkom.

PLUSDIENST

Voor jong en oud, voor trouwe gemeenteleden maar ook voor mensen die minder vaak of nooit naar de kerk gaan worden er vier keer per jaar Plusdiensten georganiseerd. De diensten beginnen om 10.00 uur maar de koffie staat al vanaf 9.30 uur klaar. Voor elke Plusdienst wordt een thema gekozen. Dit kan een actueel thema zijn maar ook een bekend Bijbelverhaal. Vaak wordt de dienst begeleid door een band of combo en altijd worden er liederen uit verschillende bundels gezongen, zoals uit de bundel Opwekking of liederen uit de Top 40. Tijdens de Plusdiensten blijven de kinderen in de kerkzaal waar ze hun eigen activiteit doen.

SCHOOL-KERK-GEZINSDIENST

In februari of maart is er elk jaar een dienst samen met de Graaf Jan van Montfoortschool. Alle groepen leveren een bijdrage aan deze gezellige en vrolijke dienst met bijvoorbeeld tekeningen, muziek of een sketch.