Calendar

mei
23
zo
Kerkdienst-online
mei 23 @ 10:00

1e Pinksterdag
voorganger : ds. M.A. Verstoep
1e collecte : KIA Zending
2e collecte : Bloemen

mei
30
zo
Kerkdienst-online
mei 30 @ 10:00

Plusdienst
voorganger : ds. Jan Willem van der Straten
1e collecte : Jeugdwerk Plaatselijk
2e collecte : Kerk