Calendar

dec
12
zo
Kerkdienst
dec 12 @ 10:00

3e advent
voorganger : ds. M.A. Verstoep
1e collecte : Binnenlands Diaconaat
2e collecte : Bloemen

dec
19
zo
Kerkdienst
dec 19 @ 10:00

4e advent
voorganger : ds. K. van Stralen / Utrecht Leidsche Rijn
1e collecte : Diaconie
2e collecte : Kerk

Kerkdienst
dec 19 @ 16:00

Top 2000 dienst
voorganger : ds. M.A. Verstoep
1e collecte : Jeugdwerk Plaatselijk
2e collecte : Kerk

dec
24
vr
Kerkdienst
dec 24 @ 22:00

kerstnachtdienst
voorganger : ds. P.J. Rebel / Utrecht
1e collecte : Kerk
2e collecte : Diaconie

dec
25
za
Kerkdienst
dec 25 @ 10:00

1e kerstdag
voorganger : ds. M.A. Verstoep
1e collecte : KIA Kinderen in de Knel
2e collecte : Bloemen

dec
26
zo
Kerkdienst
dec 26 @ 10:00

Ochtendgebed
voorganger : ds. M.A. Verstoep
1e collecte : Kerk
2e collecte : Diaconie

dec
31
vr
Kerkdienst
dec 31 @ 19:30

oudjaarsdienst
voorganger : ds. M.A. Verstoep
1e collecte : Diaconie
2e collecte : Kerk