Luisteren met je hart

Het is gebleken dat muziek mensen raakt. Ieder beleefd het met eigen gedachtes en emoties. Er zijn zoveel mooie liederen met prachtige teksten die je kunnen raken!

Gerard Vendrig en Esther van Rooijen willen u graag uitnodigen om 1 of 2 liederen te delen met anderen. Dat mag een popnummer zijn, anderstalig, klassiek, christelijk, enz. We hebben Wilfred Kemp bereid gevonden om zijn kennis en ervaring met ons te delen.
‘Heeft u een mooi lied, met betekenisvolle tekst? Wat is uw gedachte/ troost/ inspiratie/ kracht die u hieruit haalt?’ Maar u bent ook welkom om enkel te komen luisteren en u te laten raken.

We zien u graag op maandagavond 13 september om 20.00 uur in de Kleine Johannes. Het zou fijn zijn als u zich uiterlijk zondag 12 september wilt aanmelden bij Gerard of Esther.
Esther van Rooijen (06-10371966/ esthervrooijen@gmail.com)
Gerard Vendrig (willeskop29@hetnet.nl)

Handwerkmiddagen.

Wij beginnen weer met handwerken op Donderdagmiddag 26 augustus van 14.00 tot 16.00 uur in de
Rank en daarna om de 2 weken .
Iedereen is welkom .
Neem gerust een kennis of een buurvrouw mee en natuurlijk een handwerkje.
Voor koffie en thee wordt gezorgd .

Hartelijke groet Maartje Middag en Klaasje Noppers,

Deze datums voor de agenda donderdag 26 augustus van 14.00 tot 16.00.
9 september
23 september
7 oktober
21 oktober.
4 december.
18 december.

Klimaatpelgrimstocht: Gewoon gaan!

In augustus zijn er 30 pelgrims gestart in Polen om aandacht te vragen voor de 26ste Wereld klimaatconferentie in Glasgow in november. Aandacht en besef voor de grote impact, gevolgen van de klimaatverandering welke gaande is. Wat kunnen wij zelf doen, wat kunnen wij eraan bijdragen om het tij te keren.
Van 30 september tot 11 oktober komt de oecumenische klimaatpelgrimstocht door Nederland. De pelgrimstocht wordt in Nederland georganiseerd door Groene Kerken en Vastenactie in samenwerking met plaatselijke kerken.

Waarom een pelgrimstocht voor het klimaat?
Met deze pelgrimstocht willen wij aandacht vragen voor klimaatverandering en onze rol daarin. Samen met de organisatoren GroeneKerken en Vastenactie, zorgen plaatselijke kerken voor (eenvoudig) onderdak en eten onderweg voor de pelgrims.

Deze tocht wordt georganiseerd omdat we ons bewust zijn van de gevolgen van klimaatverandering wereldwijd. De allerarmsten hebben het meest te lijden. Klimaatgerechtigheid is voor ons daarom van groot belang. Daarmee geven we handen en voeten aan de opdracht om de ander lief te hebben.

Paus Franciscus bracht in 2015 de encycliek: Laudato si uit. Hiermee vroeg hij aandacht voor de Schepping en hoe wij er ermee omgaan. Wij, vanuit Ontmoeten Ráákt willen graag letterlijk en figuurlijk stappen zetten hiertoe. Tijdens de pelgrimstocht kunnen we elkaar ontmoeten en ook Ontmoeten. En zo samen bewust worden van wat wij hier en nu kunnen doen. Elkaar stimuleren en ondersteunen. Zowel stappen in het kleine als in het groot. Zo willen we dat de klimaatpelgrimstocht bijdraagt aan de bewustwording, als christenen over hoe wij kunnen zorgdragen voor de schepping.

We doen dit als kerken samen. En daar zit kracht in. Samen met de Groene Kerken en Vastenactie geloven we dat een gezamenlijke stem positieve invloed kan hebben op de samenleving en op besluitvorming vanuit overheden.

De route in Nederland zal lopen van Enschede naar IJmuiden alwaar zij oversteken naar Schotland. Om daar in november de Klimaatconferentie kracht bij te zetten. In onze provincie lopen de pelgrims op vrijdag 8 oktober van Zeist naar Maarssen, 21 km. Van 9.00uur- 17.00 uur. Startlocatie volgt nog, zie website van aanmelding. Uiteraard kunt u ook besluiten om een deel hiervan mee te lopen.

Op zondag 10 oktober zal er landelijk aandacht worden gevraagd door de klimaatmars, in Amsterdam Zuidoost.

Drie pelgrimsjournalisten lopen voor Vastenactie en Groene Kerken mee met de tocht en doen verslag. Deze verslagen, met foto’s, verschijnen op de websites van de twee organisaties.
Deelname is beperkt ivm de corona maatregels. Daarom moet u zich tevoren aanmelden via de website, en dat kan nu al:

https://www.groenekerken.nl/klimaatpelgrimstocht/

Graag willen we het milieu sparen door te carpoolen of met openbaar vervoer te gaan, afhankelijk van de exacte plek start locatie en of u de hele dagtocht wilt lopen. Daarom kunt u zich na aanmelding op de website ook aanmelden voor gezamenlijk vervoer bij het secretariaat van onze geloofsgemeenschap.

Liefst via de mail: info-johannes@3eenheidparochie.nl of telefonisch 0348-471275

Wil je alvast proeven aan… de pelgrims lopen inmiddels al in Duitsland:

www.klimapilgern.de

Hiernaast wordt er in onze parochie een Franciscus Pelgrimstocht georganiseerd: In het spoor van Franciscus. Ook voor iedereen toegankelijk en een aanrader! In de nieuwste Bijeen staat een mooi artikel vermeld hierover.
Voor meer informatie: https://3eenheidparochie.nl/index.php/pa-activiteiten-nieuws/9054-pa-inhetspoorvanstfranciscus
Hierin staat ook de link om je aan te melden.

Jeugdzaken – September 2021

DANKDAG 3 NOVEMBER

Op woensdag 3 november vieren we Dankdag.
Maar wat betekent dit eigenlijk?
En waarom moeten we dit vieren?

Voor de kinderen op de basisschool wordt er deze middag wat georganiseerd.
Wat we precies gaan doen is nog een verrassing maar houdt deze middag in ieder geval vast vrij in je agenda.

Groeten, Joke de Ruiter

WOM wat is dat?

Hoe vaak komt het niet voor dat mensen géén idee hebben over wat ‘oecumene’ is.

De Werkgroep Oecumene Montfoort is een groepje afgevaardigden vanuit de Rank en vanuit de Katholieke kerk.
Dat we al meer dan 40 jaar bestaan, heeft ook al helemáál niemand weet van.
Daarom een korte uitleg.

Wie zijn we?
Gerard Vendrig en Thea Visser (RK). Namens de PGM/Rank Ben de Wissel, Nico Warner, Sylvia van Woudenberg, Arie van Gent en sinds kort Joke Hage-Luijmes.
Graag zouden we een aanvulling hebben, vanuit de RK geloofsgemeenschap, wie voelt hier wat voor?

Wat doen we?
De leukste activiteit is toch wel om de Herdertjestocht van de grond te krijgen, m.b.v. een clubje fanatiekelingen.
Eigenlijk zou deze vorig jaar plaatsvinden, een lustrum (5e keer).
De hoop is gericht op december 2021, als het allemaal weer mag.
Daarnaast organiseren we in allervroegte dauwtrappen op Hemelvaartsdag.
Loop je weer mee?
Ook met Kerk in ’t park, vredesdienst en week van gebed, zijn we druk mee.

Lijkt het je leuk om eens een keertje mee te draaien, schroom niet, het is een gezellig team!
Meer vragen hierover, laat het even weten aan Thea Visser 06-82399433.

Op weg naar Hemelvaart en Pinksteren

De tak is opnieuw aangekleed, we zijn op weg naar hemelvaart en pinksteren.
De duif is daar het symbool voor.
We hebben verschillende kleuren lint vanachter de duif weg laten waaieren.
Deze staan symbool voor alle mensen die in God geloven.
We zijn allemaal verschillend, het geloof beleven we verschillend, de ene keer ervaar je het geloof sterker dan de andere keer en er zijn momenten in je leven waarop je het geloof met een andere kleur beleefd.
Mooi om er dan bij stil te staan dat God er voor ons allemaal is in welke kleur we het geloof ook beleven.

Groet Karin en Joke

Kerkdienst-online in de Rank

Door op onderstaande afbeelding te klikken kunt u de kerkdienst op een ander tijdstip bekijken.

 

Dank en voorbeden

In onze kerk was er altijd de mogelijkheid om een voorbede aan te vragen en in het mooie voorbedendoosje te doen.
Nu we de diensten online mee beleven, willen we toch graag de mogelijkheid geven om dank- en voorbeden aan te vragen.

Dit kan door in de week voorafgaande aan de zondag een voorbede te sturen naar voorbeden@pgmontfoort.nl
Dit kan elke week tot en met vrijdag.
De dank en voorbeden zullen dan door de dienstdoend predikant worden meegenomen in het gebed op zondag.

Op deze manier willen we verbonden blijven met elkaar, ook nu we elkaar niet in de Rank kunnen ontmoeten.
Namens de kerkenraad
Joke Hage-Luijmes