Na de kerst is de tak achter de liturgietafel opnieuw aangekleed.

De tak is vrij leeg.
Er hangen 2 grote harten in met bloembollen er aan
vast.
God vult onze harten met zijn liefde.
In deze tijd is het
belangrijk om elkaar lief te hebben en Zijn liefde uit te dragen.
Liefde, aandacht, voeding en licht laat uiteindelijk groeien.
Het valt
niet mee om altijd positief, opgewekt en vrolijk te zijn.
Het kunnen
zien van de kleine mooie dingen om ons heen zijn nu juist zo belangrijk.
De bloembollen zijn nog zo klein, ook de andere harten en decoraties aan
de tak zijn klein.
Ze zijn er wel maar je moet ze kunnen en willen zien.

Kerstgroet

Voor de Kerstmorgen dienst maakte de Kerkenraadsleden een kerstgroet.
Een groet voor u en jou ook voor het nieuwe jaar!
Goed nieuws: Jezus is bij ons komen wonen!
Licht in het duister en in ons hart
dat hoop geeft, moed en kracht!

GIVT gewoon blijven geven

Beste gemeenteleden,

Via de nieuwsbrief en in het kerkblad heeft u al kunnen lezen over GIVT, de digitale manier om te collecteren.

Ik zal hieronder in het kort uitleggen hoe het precies werkt en welke stappen u dient te ondernemen, wanneer u besluit hiermee te willen starten.

Een donatie via GIVT is door de kerk niet te herleiden tot een persoon.

De kerk krijgt na elke zondag het totale bedrag op de rekening en niet alle giften afzonderlijk.

Via het GIVT-dashboard dat beschikbaar is voor de administrateur en penningmeester van de kerk is na elke dienst meteen te zien wat de opbrengst van de 1e en 2e collecte is.

De collectedoelen voor elke zondag worden door de penningmeester van tevoren op het Dashboard vastgelegd.

Het blijft natuurlijk altijd mogelijk om uw collectegeld contant of via collectebonnen te geven.

Hoe werkt het?

1. Download de GIVT-app (gratis) in de App Store of in Google Play

2. Open de app

3. Registreer uzelf als gebruiker door uw gegevens eenmalig in te vullen.

4. U komt daarna in het geefscherm. Hier geeft u aan wat u wilt geven. Zijn er meerdere collectedoelen? Klik dan op +collecte toevoegen en geeft aan wat u voor het 2e doel wilt geven.

5.. Kies hoe u wilt geven (dat kan op 4 manieren)

QR-code: er opent een camerascherm, scan de QR-code en u kunt uw telefoon weer opbergen.

Lijst: kies de kerk uit de lijst, klik op de naam van de kerk (PG Montfoort) en u kunt uw telefoon weer opbergen.

Locatie: kies voor geven op locatie en bevestig dat u aanwezig ben in de locatie die op je scherm verschijnt, en u kunt uw telefoon weer opbergen.

Geven via een collectemiddel (mandjes bij de uitgang). Hierin zit een GIVT-tracer bevestigd, u haalt u telefoon langs de tracer en de transactie wordt verricht.

De ingestelde bedragen voor de 1e en 2e collecte worden na ongeveer 2 dagen van de door u ingestelde bankrekening afgeschreven.

 De huidige manier van geven (contact of via collectebonnen) blijft gewoon mogelijk. 

Meer informatie is te vinden op de website van GIVT: www.givtapp.net

Zijn er vragen of onduidelijkheden, neemt u dan gerust contact op.

Met vriendelijke groet,

Annerie Boerman-van der Velde, penningmeester

penningmeester@pgmontfoort.nl

Heeft u ook geen vaste telefoon meer?????

U heeft recentelijk allemaal het nieuwe adresboekje van al onze leden ontvangen.
Het blijkt dat in meerdere gevallen vaste telefoonnummers vermeld worden terwijl dat nummer inmiddels vervallen is en alleen nog gebruik gemaakt wordt van mobiele telefoonnummers.
Wij willen heel graag de goede nummers vermelden, maar zou u aan ons deze wijzigingen willen doorgeven?
We voorkomen dat anderen u niet kunnen bereiken en dat zou jammer zijn.
Dus: is uw vaste nummer vervallen en gebruikt u nu alleen een 06-nummer?
Geef het aan ons door.
Wij zorgen dat deze gegevens op de juiste manier in onze administratie verwerkt worden.

Lia en Arno de Jong
ledenadministratie@pgmontfoort.nl
06-23 22 75 80 (ook wij hebben geen vast nummer meer!)

Verklaring van de Protestantse Kerk in Nederland

Kristallnachtherdenking, 8 november 2020
Ook aan het einde van dit 75e jaar van onze bevrijding komt de Joodse gemeenschap van Nederland
in Amsterdam bijeen voor de Kristallnachtherdenking.
In de nacht van 9 op 10 november 1938
begon met een eerste pogrom de gewetenloze, machinale moordcampagne waaraan in de
daaropvolgende jaren zes miljoen Joden ten prooi vielen.
Maar zoals Abel Herzberg schreef in zijn
dagboek uit Bergen Belsen: Er zijn in de Tweede Wereldoorlog geen zes miljoen Joden uitgeroeid,
maar er is één Jood vermoord en dat zes miljoen keer.
Ook andere groepen vielen uitsluiting,
wegvoering en moord ten deel.
Het is onvoorstelbaar hoe groot het verdriet is dat de Shoah in de Joodse gemeenschap heeft
teweeggebracht en hoe diep de pijn die de overlevenden hebben gevoeld.
Een pijn die door
de volgende generaties wordt meegedragen en ervaren. Het is in erkenning van dat verdriet en
van die pijn dat de Protestantse Kerk in Nederland zich richt tot de Joodse gemeenschap in ons
land.
Nog niet eerder zocht de Protestantse Kerk op deze wijze het gesprek met onze Joodse
gesprekspartners. Dat dit pas in het 75e jaar van de bevrijding geschiedt, is laat.
Naar wij hopen niet
té laat.
De Protestantse Kerk in Nederland wil zonder terughoudendheid erkennen dat de kerk mede de
voedingsbodem heeft bereid waarin het zaad van antisemitisme en haat kon groeien.
Eeuwenlang
werd de kloof in stand gehouden die later de Joden in de samenleving dusdanig kon isoleren dat
ze konden worden weggevoerd en vermoord.
Ook in de oorlogsjaren zelf heeft het de kerkelijke
instanties veelal aan moed ontbroken om voor de Joodse inwoners van ons land positie te kiezen.
Dit ondanks de daden van ongelofelijke persoonlijke moed die, God-zij-dank, ook door leden van
de kerken werden verricht.
Met dankbaarheid gedenken wij hen die de moed hadden om tijdens de
oorlog in verzet te komen.
De Protestantse Kerk erkent tevens dat de opvang van de Joden die na 1945 terugkeerden in onze
samenleving tot schrijnende situaties heeft geleid.
De problemen die werden ondervonden bij de
terugkeer van oorlogspleegkinderen naar de Joodse gemeenschap en bij de restitutie van bezit zijn
daarvan pijnlijke voorbeelden.
In de erkenning van dit alles belijdt de kerk schuld.
Vandaag in het bijzonder tegenover de Joodse
gemeenschap.
Want antisemitisme is zonde tegen God en tegen mensen.
Ook de Protestantse
Kerk is deel van deze schuldige geschiedenis.
Wij schoten tekort in spreken en in zwijgen, in doen
en in laten, in houding en in gedachten.
Mogen alle slachtoffers van de grote verschrikking een
gedachtenis en naam (Hebreeuws: Yad vaShem) hebben in het hart van de Eeuwige, de God van
Israël. Dat alle geliefden die worden gemist, niet worden vergeten.
Zoals geschreven staat:
Aarde, dek mijn bloed niet toe, laat mijn jammerklacht geen rustplaats vinden. (Job 16:18)
We nemen onszelf voor alles te doen wat mogelijk is om de joods-christelijke relaties verder uit te
laten groeien tot een diepe vriendschap van twee gelijkwaardige partners, onder andere verbonden
in de strijd tegen het hedendaagse antisemitisme.

Generale Synode van de Protestantse Kerk in Nederland
dr. René de Reuver, scriba

Met pijn in ’t hart….

De werkgroep Oecumene Montfoort heeft al jaren de vredesdienst en de week van gebed voorbereid en uitgevoerd, maar nu is door de corona alles anders.

Het samenkomen van beide kerken, PGM en RK Montfoort is zo’n waardevol gebeuren, even een praatje bij de koffiecorner na afloop.

De oefenavonden voor het zgn. gelegenheidskoor was altijd een fijn moment om elkaar te ontmoeten. Samen zingen is niet meer mogelijk, in deze rare tijden, daarom is de keuze gemaakt om ieder apart te kerken. Wel is de voorbereiding gezamenlijk, zodat zoveel mogelijk dezelfde liederen en liturgie op hetzelfde moment  kunnen plaatsvinden. De oefenavonden komen dus te vervallen, in september, helaas. Maar we gaan wel de mogelijk bekijken om met enkele zangeressen/zangers van beide kerken de muzikale ondersteuning te verzorgen.   Diaken J. Collignon zal voorgaan in De Rank, Montfoort op 27 september a.s. én in ’t Kruispunt, Linschoten, een week eerder. Gerard Vendrig zal deze vredesdienst in de RK kerk voorgaan op zondag 27 september  a.s. Alle drie de vieringen uiteraard met aanvangstijd 10 uur. De voorbereidingen zijn hiervoor in volle gang. Zien we u dan in één van deze vieringen? Het beloofd in ieder geval weer iets speciaals te worden.

Natuurlijk doet het ons zeer, maar voor ieders veiligheid is deze gemaakte keuze niet moeilijk.

Hopelijk is er snel een vaccin tegen het vreselijke corona-virus en kunnen we in januari gewoon als vanouds samen vieren met PGM en RK in één ruimte.

Werkgroep Oecumene Montfoort

De laatste fase van de verbouwing

Hieronder een aantal foto’s van de laatste fase van de verbouwing.
De kerkzaal krijgt een flinke opknap beurt en het orgel wordt verplaatst naar achter in de zaal.
Naast het orgel komt een regie tafel om de beamer te bedienen.

 

Hebt u ons kerkorgel wel eens zien bewegen?
Bekijk onderstaande filmpje wat Arnout van der Leede gemaakt heeft.