Handwerkmiddagen

Wij vinden het jammer dat het handwerken met de groep in de kerk, door Corona, niet door kan gaan.
Maar gelukkig kunnen we thuis wel bezig zijn, maar wordt de gezelligheid erg gemist.
Van enkele gemeenteleden hebben we tassen met wol gekregen.
Daar zijn we natuurlijk erg blij mee, want even naar de winkel is er op dit moment niet bij.
Verschillende mensen hebben deze wol opgehaald en zijn thuis druk doende om er iets moois mee te maken.
Het resultaat van al ons brei- en/of haakwerk zullen we t.z.t. middels foto’s laten zien.
Voor het nieuwe seizoen zijn er ook knoopjes welkom, maar dan wel graag 6 of 7 dezelfde grootte en kleur!
Alle resultaten van onze inspanning gaan naar de Stichting Linquenda in Oudewater, die dan weer zorgt dat dit in Roemenië op de juiste plaatsen terecht komt.
Hieronder een  voorbeeld van wat er nu al binnen is. Knap gedaan !!

Namens de handwerkgroep,

Maartje Middag en Klaasje Noppers

Pinksteren

Het feest van de Geest, die over ons wordt uitgestort.
Maar wat betekent dat voor u en jou?
De Geest is voor velen iets vaags, zo zweverig, niet te vatten…
Dat willen we graag iets meer concreet maken

In de Bijbel horen we dat het Gods Geest is die leven inblaast en mensen in beweging zet.

Van u en jou ‘horen’ we graag waar de Geest van God jou toe inspireert en in beweging zet.
Je mag dat schrijven of tekenen op een veer zoals hieronder afgebeeld.

Maar je mag natuurlijk ook zelf een veer tekenen van de grootte.
Die veer mag je ook mooi versieren of kleuren.
Je naam hoeft er niet op.
Het gaat immers om wat er geschreven wordt en niet om door wie.

Van alle veren die we ontvangen willen we met Pinksteren een prachtig gekleurde en veelzeggende duif maken.
We hopen op nog meer reacties dan de andere keren dat we om jullie hulp vroegen!

Je kunt je ‘veer’ sturen naar WED@pgmontfoort.nl of bij de kerk of Marja, Schepenenstraat 2, in de brievenbus doen.

WOM wat is dat?

Hoe vaak komt het niet voor dat mensen géén idee hebben over wat ‘oecumene’ is.

De Werkgroep Oecumene Montfoort is een groepje afgevaardigden vanuit de Rank en vanuit de Katholieke kerk.
Dat we al meer dan 40 jaar bestaan, heeft ook al helemáál niemand weet van.
Daarom een korte uitleg.

Wie zijn we?
Gerard Vendrig en Thea Visser (RK). Namens de PGM/Rank Ben de Wissel, Nico Warner, Sylvia van Woudenberg, Arie van Gent en sinds kort Joke Hage-Luijmes.
Graag zouden we een aanvulling hebben, vanuit de RK geloofsgemeenschap, wie voelt hier wat voor?

Wat doen we?
De leukste activiteit is toch wel om de Herdertjestocht van de grond te krijgen, m.b.v. een clubje fanatiekelingen.
Eigenlijk zou deze vorig jaar plaatsvinden, een lustrum (5e keer).
De hoop is gericht op december 2021, als het allemaal weer mag.
Daarnaast organiseren we in allervroegte dauwtrappen op Hemelvaartsdag.
Loop je weer mee?
Ook met Kerk in ’t park, vredesdienst en week van gebed, zijn we druk mee.

Lijkt het je leuk om eens een keertje mee te draaien, schroom niet, het is een gezellig team!
Meer vragen hierover, laat het even weten aan Thea Visser 06-82399433.

Op weg naar Hemelvaart en Pinksteren

De tak is opnieuw aangekleed, we zijn op weg naar hemelvaart en pinksteren.
De duif is daar het symbool voor.
We hebben verschillende kleuren lint vanachter de duif weg laten waaieren.
Deze staan symbool voor alle mensen die in God geloven.
We zijn allemaal verschillend, het geloof beleven we verschillend, de ene keer ervaar je het geloof sterker dan de andere keer en er zijn momenten in je leven waarop je het geloof met een andere kleur beleefd.
Mooi om er dan bij stil te staan dat God er voor ons allemaal is in welke kleur we het geloof ook beleven.

Groet Karin en Joke

Kerkdienst-online in de Rank

Door op onderstaande afbeelding te klikken kunt u de kerkdienst op een ander tijdstip bekijken.

 

Dank en voorbeden

In onze kerk was er altijd de mogelijkheid om een voorbede aan te vragen en in het mooie voorbedendoosje te doen.
Nu we de diensten online mee beleven, willen we toch graag de mogelijkheid geven om dank- en voorbeden aan te vragen.

Dit kan door in de week voorafgaande aan de zondag een voorbede te sturen naar voorbeden@pgmontfoort.nl
Dit kan elke week tot en met vrijdag.
De dank en voorbeden zullen dan door de dienstdoend predikant worden meegenomen in het gebed op zondag.

Op deze manier willen we verbonden blijven met elkaar, ook nu we elkaar niet in de Rank kunnen ontmoeten.
Namens de kerkenraad
Joke Hage-Luijmes

GIVT gewoon blijven geven

Beste gemeenteleden,

Via de nieuwsbrief en in het kerkblad heeft u al kunnen lezen over GIVT, de digitale manier om te collecteren.

Ik zal hieronder in het kort uitleggen hoe het precies werkt en welke stappen u dient te ondernemen, wanneer u besluit hiermee te willen starten.

Een donatie via GIVT is door de kerk niet te herleiden tot een persoon.

De kerk krijgt na elke zondag het totale bedrag op de rekening en niet alle giften afzonderlijk.

Via het GIVT-dashboard dat beschikbaar is voor de administrateur en penningmeester van de kerk is na elke dienst meteen te zien wat de opbrengst van de 1e en 2e collecte is.

De collectedoelen voor elke zondag worden door de penningmeester van tevoren op het Dashboard vastgelegd.

Het blijft natuurlijk altijd mogelijk om uw collectegeld contant of via collectebonnen te geven.

Hoe werkt het?

1. Download de GIVT-app (gratis) in de App Store of in Google Play

2. Open de app

3. Registreer uzelf als gebruiker door uw gegevens eenmalig in te vullen.

4. U komt daarna in het geefscherm. Hier geeft u aan wat u wilt geven. Zijn er meerdere collectedoelen? Klik dan op +collecte toevoegen en geeft aan wat u voor het 2e doel wilt geven.

5.. Kies hoe u wilt geven (dat kan op 4 manieren)

QR-code: er opent een camerascherm, scan de QR-code en u kunt uw telefoon weer opbergen.

Lijst: kies de kerk uit de lijst, klik op de naam van de kerk (PG Montfoort) en u kunt uw telefoon weer opbergen.

Locatie: kies voor geven op locatie en bevestig dat u aanwezig ben in de locatie die op je scherm verschijnt, en u kunt uw telefoon weer opbergen.

Geven via een collectemiddel (mandjes bij de uitgang). Hierin zit een GIVT-tracer bevestigd, u haalt u telefoon langs de tracer en de transactie wordt verricht.

De ingestelde bedragen voor de 1e en 2e collecte worden na ongeveer 2 dagen van de door u ingestelde bankrekening afgeschreven.

 De huidige manier van geven (contact of via collectebonnen) blijft gewoon mogelijk. 

Meer informatie is te vinden op de website van GIVT: www.givtapp.net

Zijn er vragen of onduidelijkheden, neemt u dan gerust contact op.

Met vriendelijke groet,

Annerie Boerman-van der Velde, penningmeester

penningmeester@pgmontfoort.nl