Actie Schoenendoos

Ook dit jaar doen we weer mee.

De folders zijn te verkrijgen in de kerk of via mijzelf: Ans van Vliet, per mail of telefoon: acfvanvliet@hetnet.nl

of 0653979901

Annette ten Hoeve zal deze actie as. zondag in de kerkdienst introduceren.

Doe mee en verras een kind met een mooie doos!!!!

Bij voorbaar hartelijke  dank

Ans van Vliet

Nationale Bijbelzondag

Dit jaar vieren we op 25 oktober weer Bijbelzondag.

Natuurlijk staat in de kerk elke zondag de Bijbel centraal.

Maar deze dag vieren we dat we de Bijbel in onze eigen taal hebben, en dat we er in alle vrijheid uit kunnen lezen.

En we staan stil bij mensen voor wie dat geen vanzelfsprekendheid is.

KLeurplaat

Omdat het as. zondag Nationale Bijbelzondag is,  is er voor de kinderen een wedstrijd bedacht. nl.  kleurplaat inkleuren en afgeven .

Op de kleurplaat staat waar je die af kan geven.

Bevestiging 9 nieuwe ambtsdragers

Hoe bijzonder is dat !

Zondagmorgen 4 oktober mochten we maar liefst 9 nieuwe ambtsdragers verwelkomen.

In een feestelijke dienst – met alle beperkingen van corona – werden zij bevestigd in hun ambt.

We wensen hen een goede tijd toe in de taak die zij op zich hebben genomen.

GIVT gewoon blijven geven

Beste gemeenteleden,

Via de nieuwsbrief en in het kerkblad heeft u al kunnen lezen over GIVT, de digitale manier om te collecteren. Ik zal hieronder in het kort uitleggen hoe het precies werkt en welke stappen u dient te ondernemen, wanneer u besluit hiermee te willen starten.

Een donatie via GIVT is door de kerk niet te herleiden tot een persoon. De kerk krijgt na elke zondag het totale bedrag op de rekening en niet alle giften afzonderlijk. Via het GIVT-dashboard dat beschikbaar is voor de administrateur en penningmeester van de kerk is na elke dienst meteen te zien wat de opbrengst van de 1e en 2e collecte is. De collectedoelen voor elke zondag worden door de penningmeester van tevoren op het Dashboard vastgelegd.

Het blijft natuurlijk altijd mogelijk om uw collectegeld contant of via collectebonnen te geven.

Hoe werkt het?

1. Download de GIVT-app (gratis) in de App Store of in Google Play

2. Open de app

3. Registreer uzelf als gebruiker door uw gegevens eenmalig in te vullen.

4. U komt daarna in het geefscherm. Hier geeft u aan wat u wilt geven. Zijn er meerdere collectedoelen? Klik dan op +collecte toevoegen en geeft aan wat u voor het 2e doel wilt geven.

5.. Kies hoe u wilt geven (dat kan op 4 manieren)

QR-code: er opent een camerascherm, scan de QR-code en u kunt uw telefoon weer opbergen.

Lijst: kies de kerk uit de lijst, klik op de naam van de kerk (PG Montfoort) en u kunt uw telefoon weer opbergen.

Locatie: kies voor geven op locatie en bevestig dat u aanwezig ben in de locatie die op je scherm verschijnt, en u kunt uw telefoon weer opbergen.

Geven via een collectemiddel (mandjes bij de uitgang). Hierin zit een GIVT-tracer bevestigd, u haalt u telefoon langs de tracer en de transactie wordt verricht.

De ingestelde bedragen voor de 1e en 2e collecte worden na ongeveer 2 dagen van de door u ingestelde bankrekening afgeschreven.

We hopen binnenkort (waarschijnlijk begin oktober) definitief met deze nieuwe vorm van collecteren te starten, maar zoals gezegd, de huidige manier van geven (contact of via collectebonnen) blijft gewoon mogelijk. De komende zondagen kunt u het alvast proberen.

Meer informatie is te vinden op de website van GIVT: www.givtapp.net

Zijn er vragen of onduidelijkheden, neemt u dan gerust contact op.

Met vriendelijke groet,

Annerie Boerman-van der Velde, penningmeester

penningmeester@pgmontfoort.nl

Met pijn in ’t hart….

De werkgroep Oecumene Montfoort heeft al jaren de vredesdienst en de week van gebed voorbereid en uitgevoerd, maar nu is door de corona alles anders.

Het samenkomen van beide kerken, PGM en RK Montfoort is zo’n waardevol gebeuren, even een praatje bij de koffiecorner na afloop.

De oefenavonden voor het zgn. gelegenheidskoor was altijd een fijn moment om elkaar te ontmoeten. Samen zingen is niet meer mogelijk, in deze rare tijden, daarom is de keuze gemaakt om ieder apart te kerken. Wel is de voorbereiding gezamenlijk, zodat zoveel mogelijk dezelfde liederen en liturgie op hetzelfde moment  kunnen plaatsvinden. De oefenavonden komen dus te vervallen, in september, helaas. Maar we gaan wel de mogelijk bekijken om met enkele zangeressen/zangers van beide kerken de muzikale ondersteuning te verzorgen.   Diaken J. Collignon zal voorgaan in De Rank, Montfoort op 27 september a.s. én in ’t Kruispunt, Linschoten, een week eerder. Gerard Vendrig zal deze vredesdienst in de RK kerk voorgaan op zondag 27 september  a.s. Alle drie de vieringen uiteraard met aanvangstijd 10 uur. De voorbereidingen zijn hiervoor in volle gang. Zien we u dan in één van deze vieringen? Het beloofd in ieder geval weer iets speciaals te worden.

Natuurlijk doet het ons zeer, maar voor ieders veiligheid is deze gemaakte keuze niet moeilijk.

Hopelijk is er snel een vaccin tegen het vreselijke corona-virus en kunnen we in januari gewoon als vanouds samen vieren met PGM en RK in één ruimte.

Werkgroep Oecumene Montfoort

De laatste fase van de verbouwing

Hieronder een aantal foto’s van de laatste fase van de verbouwing.
De kerkzaal krijgt een flinke opknap beurt en het orgel wordt verplaatst naar achter in de zaal.
Naast het orgel komt een regie tafel om de beamer te bedienen.

 

Hebt u ons kerkorgel wel eens zien bewegen?
Bekijk onderstaande filmpje wat Arnout van der Leede gemaakt heeft.