Werkgroep Oecumene Montfoort

Oecumene:

Christenen uit verschillende kerken ontmoeten elkaar over kerkmuren heen
en herkennen elkaar.
Zij stellen zich open voor elkaars geloofsverhalen en vinden elkaar in een gezamenlijk commitment in woord en daad.
Ze geven elkaar ruimte in ontmoetingen waarin alle tradities van de christenheid welkom zijn en christenen elkaar verstaan.
Om zo gezamenlijk op te staan en bij te dragen aan een leefbare samenleving.
Werkgroep Oecumene Montfoort bestaat al 40 jaar en heeft respect voor ieder zijn geloofsopvattig. Onze geloofsgemeenschappen komen samen om inspirerende vieringen en ontmoetingen  met elkaar te beleven om zo het geloof en onze samenleving met elkaar te versterken en te dienen.Ieder mens doet er toe voor God, ieder is welkom bij onze diensten en activiteiten.

ACTIVITEITEN AGENDA 2024
In de kerk-app worden de geplande activiteiten zodra bekend opgenomen.
We geven bij de omschrijving vaak aan dat het van de WOM is (Werkgroep Oecumene Montfoort). Via de wekelijkse nieuwsbrief besteden wij aandacht aan activiteiten die op korte termijn plaatsvinden.

Wisselende activiteiten zijn:

Wandeling,
Boekbespreking,
Filmavond
Kerk in ’t Park
Samenzang
Dauwfietsen met Hemelvaart
Rondleiding/bezoek klooster,
Herdertjestocht
Kerkdiensten (in samenwerking met Oecumene Linschoten voorbereid).

CONTACT: SECRETARIAAT
Thea Visser: Blokland 86
0348-468989
06-82399433