Werkgroep Oecumene Montfoort

Oecumene:

Christenen uit verschillende kerken ontmoeten elkaar over kerkmuren heen
en herkennen elkaar.
Zij stellen zich open voor elkaars geloofsverhalen en vinden elkaar in een gezamenlijk commitment in woord en daad.
Ze geven elkaar ruimte in ontmoetingen waarin alle tradities van de christenheid welkom zijn en christenen elkaar verstaan.
Om zo gezamenlijk op te staan en bij te dragen aan een leefbare samenleving.
Werkgroep Oecumene Montfoort bestaat al 40 jaar en heeft respect voor ieder zijn geloofsopvattig. Onze geloofsgemeenschappen komen samen om inspirerende vieringen en ontmoetingen  met elkaar te beleven om zo het geloof en onze samenleving met elkaar te versterken en te dienen.Ieder mens doet er toe voor God, ieder is welkom bij onze diensten en activiteiten.

ACTIVITEITEN AGENDA 2023

  • 18 mei:           Dauwtrappen – viering in de Rank

zaterdag 1 juli 2023 Kerkcafe in het park

15 November 2023 Filmavond in de Rank

Wandeling,

Boekbespreking,

Rondleiding/bezoek klooster, Herdertjestocht.

De kerkdiensten worden samen met Oecumene Linschoten voorbereid.
In het najaar gepland:

Kerstsamenzang in de RK kerk op za 16 december 2023

LEDEN WERKGROEP
PGM:

Kees Birkhoff (voorzitter)
Joke Hage-Luijmes
Petra van Doornik
Nico Warner (penningmeester)

Namens de R.K. Kerk:
Thea Visser (secretaris)
AnneMarie van de Poll
Desiree van der Meulen
Gerard Vendrig

CONTACT: SECRETARIAAT
Thea Visser: Blokland 86
0348-468989
06-82399433