Werkgroep Oecumene Montfoort

Oecumene:

Christenen uit verschillende kerken ontmoeten elkaar over kerkmuren heen
en herkennen elkaar.
Zij stellen zich open voor elkaars geloofsverhalen en vinden elkaar in een gezamenlijk commitment in woord en daad.
Ze geven elkaar ruimte in ontmoetingen waarin alle tradities van de christenheid welkom zijn en christenen elkaar verstaan.
Om zo gezamenlijk op te staan en bij te dragen aan een leefbare samenleving.
Werkgroep Oecumene Montfoort bestaat al 40 jaar en heeft respect voor ieder zijn geloofsopvattig. Onze geloofsgemeenschappen komen samen om inspirerende vieringen en ontmoetingen  met elkaar te beleven om zo het geloof en onze samenleving met elkaar te versterken en te dienen.Ieder mens doet er toe voor God, ieder is welkom bij onze diensten en activiteiten.

ACTIVITEITEN AGENDA 2022

16 januari: Week van Gebed voor
eenheid  van christenen.

31 maart:   Filmavond in de Rank.

26 mei:       Hemelvaartsdag: Dauwtrappen

3 juli:           Kerk in het Park

25 september: Vredesweek dienst

Wisselende activiteiten: datums volgen.

Wandeling,

Boekbespreking,

Rondleiding/bezoek klooster, Herdertjestocht.

Activiteiten onder voorbehoud Corona.

De kerkdiensten worden samen met Oecumene Linschoten voorbereid.

LEDEN WERKGROEP
PGM:
Arie van Gent (voorzitter)
Nico Warner (penningmeester)
Ben de Wissel
Sylvia v.Woudenberg
Joke Hage-Luijmes
RK:
Gerard Vendrig
Thea Visser (secretaris)
Desiree van der Meulen
AnneMarie van de Poll

CONTACT: SECRETARIAAT
Thea Visser: Blokland 86
0348-468989
06-82399433

 

Scroll Up