WegWijs Montfoort

Vanaf 11 januari 2017 start er een nieuw project in De Rank: WegWijs Montfoort.
Een initiatief van enkele vrouwelijke statushouders die in Montfoort wonen, ondersteund door stichting Vluchtelingenwerk Montfoort/Linschoten en het Vredesplatvorm Montfoort/Linschoten.

Doel:
Vluchtelingen in Montfoort en Linschoten met een verblijfsstatus een plek geven in De Rank waarin ze de mogelijkheid krijgen elkaar te ontmoeten. Naast deze ontmoetingsplek is het de bedoeling het inburgeringstraject te vereenvoudigen, elkaar bijstaan daarin met raad en daad.
Als eerste groep richten we ons op de kinderen van de vluchtelingen. Later dit jaar wordt er een vrouwengroep opgestart.

Activiteiten:
Alle activiteiten die ten goede komen aan het welbevinden van de deelnemers. Te denken valt aan huiswerkbegeleiding, verbetering taalvaardigheid, wegwijs in de samenleving, spelletjes, computerles etc.

11 januari wordt het project officieel gestart in De Rank met een “open huis” 13.30-15.30 uur
Vanaf 18 januari zal, voorlopig om de week deze activiteit plaatsvinden van 13.30 – 15.30 uur.

De Diaconie ondersteunt dit project en treedt op als gastvrouw/heer tijdens deze activiteiten.
Hiervoor zijn vrijwilligers nodig! Het zou fijn zijn als er 5 à 6 mensen zich melden voor dit project.
Aanmelden bij: diaconie@pgmontfoort of Marry van de Burgt – van den Heuvel marryvdheuvel@gmail.com. contactpersoon namens de Diaconie. (tel. 0348-472693).