Voor € 5000,- opgehaald voor de voedselbank

De oproep om spaarzegels voor boodschappenpakketten in te leveren als u deze zelf niet gebruikt, heeft een geweldig resultaat opgeleverd. Inmiddels zijn er meer dan 100 pakketten bij elkaar gespaard voor de Voedselbank, een buitengewoon goede opbrengst!

Dit te meer, als we ons realiseren, dat het om een waarde gaat van meer dan € 5.000,- Namens de voedselbank Montfoort-Linschoten hartelijk dank voor uw bijdragen.

Scroll Up