Verslag evaluatie Herdertjestocht

Onlangs zijn de werkgroepleden van de Oecumene Montfoort en enkele vrijwilligers bij elkaar geweest om de Herdertjestocht te evalueren.
Wat hebben we ‘t getroffen met het weer en we kunnen als organisatie terugkijken op een weer geslaagde Herdertjestocht!
Zulke leuke reacties mochten we ontvangen van velen, maar wat is een organisatie zonder de vele deelnemers, dus ook dank daarvoor!

Gerard van Vliet heeft vanaf begin meegedraaid met de organisatie van 3 tochten en heeft aangegeven dat hij de volgende keer niet meer mee wil organiseren, maar gelukkig wel aan de zijlijn voor han- en spandiensten op de dag zelf.
Namens de werkgroep wil ik hem heel hartelijk bedanken, want Gerard heeft er altijd heel veel energie ingestoken.
Terecht dat hij nu gekozen heeft om deze energie in andere nieuwe dingen te willen steken.
Toch gaan we hem zeker missen.

De input van de koren/orkesten/toneelgroep/locatiedirecteuren/lichtjesaanstekers etc. hebben we op een rijtje kunnen zetten en gekeken waar ‘t de volgende keer beter of anders kan.
Er zijn al weer andere leuke ideeën die uitgewerkt moeten gaan worden, inspiratie blijven we houden.
Besloten is om een jaartje over te slaan, maar in 2019 er weer voor te gaan.
Zien we elkaar dan weer?

Groetjes,
Thea Visser
namens de werkgroep Oecumene M’foort

Scroll Up