Verbindend vieren

Wij zijn de werkgroep die is gestart na het onderzoek dat Robert Mazier heeft gehouden binnen onze kerk.
Uit dat onderzoek kwam naar voren dat we de diensten graag meer van ons allemaal wilden maken en dat in verschillende elementen naar voren wilden laten komen.
We noemen de werkgroep ‘verbindend vieren’ omdat we het belangrijk vinden dat de gehele dienst van het begin tot het einde een verbinding is met elkaar en met elkaar ook met God.
Door oude en nieuwe vormen en liederen met elkaar te verbinden willen we tot een viering komen waarin de gemeente voelt dat deze verbinding ook met elkaar gemaakt wordt en het een viering is waar we met zijn allen deel van uit mogen maken.
Aan de zondagsdiensten die Martha in onze kerk voorgaat werken wij mee.
Een paar weken voor de dienst komen we bij elkaar. We hebben van te voren al bekeken wie bij welke dienst meehelpt met voorbereiden.
Tijdens de voorbereidingen geeft Martha aan welke kant ze op wil met het Bijbelgedeelte en kunnen wij aanvullen.
Wat is het mooi en waardevol om zo samen te kunnen brainstormen.
Wat voor een gevoel geeft het bijbelstuk je? Kun je er wat mee? Snap je wat er staat? Wat heeft het met je geloof te maken?
Welk stuk spreekt je het meest aan en waarom? Wat voor een link heeft dit bijbelstuk met het kerkelijk jaar en wat er gebeurt om je heen?
Zijn er beelden, verhalen, gedichten, liederen of woorden die je vindt passen bij dit bijbelstuk en waarom dan?
Door onder andere met deze vragen aan de slag te gaan ontstaan vaak de mooiste gesprekken en krijgt het bijbelgedeelte ook echt diepgang.
Dit zorgt er dan uiteindelijk weer voor dat de hele dienst van het begin tot het einde passend is bij de het bijbelgedeelte en de tijd van het jaar waar we in zitten.

We zijn nu klaar voor een volgende verbinding:

• We gaan de werkgroep verbreden.
Vanaf nu zal het zo zijn dat Martha met een van ons en mét iemand binnen de gemeente de dienst voor gaat bereiden.
Wij gaan zelf actief op zoek, maar wij zijn erg blij met eigen aanmeldingen.
Dus lijkt het jou/u mooi om een keer mee te denken bij de invulling van de kerkdienst en de verbinding aan te gaan, meld je dan aan bij een van ons!
• Vanaf de Pasen is er na elke zondagochtend dienst gelegenheid om koffie te drinken.
Hoe fijn is het om na de dienst nog even na te kunnen praten of bij te praten.
Zullen we met elkaar laten merken dat vele handen licht werk maken?
De kosters zoeken mensen die helpen de koffie te schenken en na de tijd de spullen op te ruimen.
En daarbij….als we allemaal ons eigen kopje weer terug brengen, even om ons heen kijken of er nog wat hulp te bieden is en inspringen als we zien dat iemand die hulp inderdaad nog kan gebruiken, moeten we dit met elkaar kunnen dragen toch?
• Er zijn veel mooie activiteiten die vanuit de gemeente gehouden worden. Tijdens de collecte in de dienst willen we deze activiteiten onder de aandacht brengen via de beamer. Het mooie is dat iedereen dit kan doen! Dus heb je foto’s en/of tekst over een activiteit kun je dit mailen naar beamteam@pgmontfoort.nl. (0f bij last-minute tot donderdagavond naar verslootjes@ziggo.nl.) Op zondag verschijnt dit dan op de beamer. Zo blijft de gemeente ook via deze weg op de hoogte van de mooie activiteiten die er in onze kerk plaatsvinden.
Voor ons als werkgroep zijn dit de 3 nieuwe verbindingen die we willen aan gaan om het verbindend vieren nog meer handen en voeten te geven.
Heb je na het lezen van dit stuk nog vragen of opmerkingen of wil je je aanmelden voor een van bovenstaande punten dan horen we het graag.

Groeten van Martha Verstoep, Elles de Geest, Jolanda Versloot, Karien van der Wekken en Joke de Ruiter.

Scroll Up