Thema 40 dagen tijd 2018: Onvoorwaardelijke liefde

Een moeder zal haar kind altijd beschermen.
Of ze nu in Syrië de verschrikkelijke burgeroorlog probeert te overleven, in een dorp in Oeganda voor een veilig thuis zorgt of in Nederland de eindjes aan elkaar knoopt.
Als moeder wil je maar één ding voor je kind: een veilige plek om op te groeien en te spelen.
Hoop op een goede toekomst. En wat er ook gebeurt, je geeft niet op.

In deze 40 dagentijd staan wij stil bij moeders, vaders, verzorgers én grootouders in alle delen van de wereld die de ruggengraat van de samenleving vormen.
Door hun inzet krijgen hun kinderen én hun gemeenschap nieuwe hoop en kracht.
Wij ondersteunen hen, zodat zij moedig door kunnen gaan. Helpt u mee?

Elke zondag besteden we aandacht aan één project waarvoor er die zondag wordt gecollecteerd..
In de nieuwsbrief leest u en lees jij er elke week over en tijdens de kerkdienst wordt er op de beamer een PowerPointpresentatie getoond en zo meer uitgelegd over het project van die zondag.

De kinderen van de kindernevendienst zullen op 18 februari spaardoosjes uitdelen voor de projecten waarvoor u en jij thuis kunt sparen in de 40 dagentijd.

Doet u, doe jij mee?

Namens de diaconie,
Joke Hage-Luijmes

Scroll Up