SAMEN OP WEG NAAR PASEN – WEEK 3

In de veertigdagentijd willen wij SAMEN als gemeente de zeven lichamelijke werken van barmhartigheid in de praktijk gaan brengen.
Hiermee volgen we de veertigdagentijdkalender.
– 17 tot 20 februari 2021: de gevangenen bezoeken – actie: kaartjes sturen naar gevangenen
– 21-27 februari 2021: de zieken bezoeken – actie: kaartje/presentje langsbrengen bij zieken
– 28 februari-6 maart: de dorstige laven – actie: lege blikjes/plastic flesjes in straat opruimen
– 7-13 maart: de vreemdelingen onderdak bieden – actie: lege flessen bonnen actie
– 14-20 maart: de naakten kleden- actie: wordt over nagedacht
– 21-27 maart: de hongerigen voeden – actie: voedselbank
– 28 maart-4 april: de doden begraven – actie: kaarsje branden
We gaan ervanuit dat u binnen uw mogelijkheden zoveel mogelijk mee doet aan de acties, ook de kinderen!
Wilt u van uw goede werken een foto of filmpje maken zodat we dit in de dienst kunnen delen met de gemeente?
Dit kan gemaild worden naar WED@pgmontfoort.nl .
Graag ontvangen we inzendingen voor donderdag 12:00 uur, zodat deze in de dienst op zondag kunnen worden getoond.
Tevens het verzoek aan u deze week, om alvast te starten met het verzamelen van lege flessen (bonnen) voor de actie van 7 – 14 maart. Alvast bedankt!
——-
De komende zondagen wordt er tijdens de dienst ook nog een toelichting gegeven over dit project.
De Veertigdagentijd is een tijd van bezinning.
We staan stil bij het leven van Jezus.
Hij heeft ons laten zien wat barmhartigheid is: de hongerigen eten en de dorstigen drinken geven, de naakten kleden, de vreemdelingen onderdak bieden, de zieken verzorgen, de gevangenen bezoeken en de doden begraven.
Zo inspireert Hij ons tot op de dag van vandaag.
Als ultieme daad van barmhartigheid gaf Jezus zijn leven en stond op uit de dood.
Daarmee liet Hij ons zien: ’Ik ben er voor jou!’ Wij mogen er ook zijn voor anderen.
Er zijn zoveel mensen die wachten op een warm woord, een goede daad, een beetje barmhartigheid.
De hoop die dat geeft, geven we door: door barmhartig te zijn en goed te doen.
Veel mensen kennen deze, grotendeels op Mattheus 25: 35-36 gebaseerde lichamelijke werken van barmhartigheid niet.
Dat is jammer, want zij geven toch duidelijk aan waar het christenen om te doen is bij de inrichting van een barmhartige samenleving.
GOEDE DADEN ZIJN SCHAKELS, DIE SAMEN EEN KETTING VAN LIEFDE VORMEN Moeder Teresa
Minder bekend zijn de in de loop van de kerkgeschiedenis ontstane zeven geestelijke werken van barmhartigheid.
De geestelijke werken van barmhartigheid zijn: de onwetenden onderrichten, in moeilijkheden goede raad geven, de bedroefden troosten, de zondaars vermanen c.q. straffen, het onrecht geduldig lijden, aangedane beledigingen vergeven en voor de levenden en overledenen bidden.

Deze week is aandacht voor het derde geestelijk werk: ‘de bedroefden troosten’.
We horen van leed of we maken misschien zelf intens verdriet mee.
Hoe zullen we troosten? Herken je het leed van mensen in deze coronatijd?
Neem je tijd om aandacht te hebben en te luisteren ook al maken de corona maatregelen dat soms lastig?
Kun je meeleven met de ernstig zieke, met de radeloosheid van zorgmedewerkers, met de huilende restauranthouder die failliet gaat?
In de nieuwsbrief van volgende week gaan we kort in op het vierde geestelijk werk: de zondaars vermanen c.q. straffen.
bron: hetgoedeleven.nl
Namens de Werkgroep Erediensten,
Marja van den Pol, Rebecca Wigbers en Martine van Noordt