Recht voor ogen

EEN TERUGBLIK OP EEN MOOIE OECUMENISCHE VIERING OP 27 JANUARI 2019 IN DE RK JOHANNES DE DOPER .

Deze dienst van de week van Gebed voor de eenheid van de christenen, dit jaar gekozen door de kerken van Indonesië, is:”Zoek het recht en niets dan het recht”.

Momenteel wonen er 200 miljoen mensen in Indonesië waarvan 10% Christenen, dat vergelijkt Diaken Vaneker met de 10% armen binnen onze Nederlandse samenleving. Door de grotere tegenstelling tussen arm en rijk in Indonesië lopen de spanningen op.
Waar vroeger alles samen werd gedeeld en feest gevierd als broers en zussen tussen alle bevolkingsgroepen, lopen nu de spanningen soms hoog op.
Er is competitiedrang en corruptie. Daarmee is onlosmakelijk verbonden het zoeken naar recht.

Er werd een stuk uit Deuteronomium 16 vers 10-20 voorgelezen waarin het volk Israël werd opgedragen elk jaar drie feesten te vieren met iedereen en naar draagkracht de ingrediënten voor het feest in te brengen.
Vier daarom uitbundig feest een week lang van het Ongedesemde brood, het Wekenfeest en het Loofhuttenfeest.
Maar daarnaast moesten rechters en ambtenaren worden aangesteld voor een zuivere rechtspraak.

Uit Lucas 4:14-21 werd gelezen.
De Geest van de Heer rust op mij, want hij heeft mij gezalfd.
Om aan armen het goede nieuws te brengen heeft hij mij gezonden, om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken en aan blinden het herstel van hun zicht, om onderdrukten hun vrijheid te geven, om een genadejaar van de Heer uit te roepen.”

De Kinderdienst werd door Peter Versloot met drie meisjes achter de liturgietafel ingeleid.
Hij had een doorzichtig zakje met snoepbanaantjes meegenomen om eerlijk delen te demonstreren.
Hij pakte twee banaantjes en gaf deze aan het eerste meisje en de andere twee gaf hij niets.
Op zijn vraag aan die andere twee wat zij daarvan vonden zei de jongste dat zij dat niet eerlijk vond.
Daarbij kregen zij alsnog twee snoepbanaantjes en gingen naar de kleine Johannes.

Na het zingen van een lied uit Taizé, Jubilate Deo en Ga met God en Hij zal met je zijn, werd deze mooie dienst afgesloten.

Na de dienst bood Gerard Vendrig mevrouw Gusta de Jong van Stichting Vluchtelingwerk MontfoortLinschoten een check van € 746,20 namens de Werkgroep Oecumene aan.
Deze opbrengst werd in dankbaarheid ontvangen.
Ieder jaar wordt er een collectedoel vastgesteld voor de oecumenische vieringen van Montfoort en Linschoten.
In 2019 is het collectedoel bij de vieringen voor de Stichting Mantelmeeuw (Hospice) in Woerden.

Arie van Gent

Scroll Up