Pinksteren

Het feest van de Geest, die over ons wordt uitgestort.
Maar wat betekent dat voor u en jou?
De Geest is voor velen iets vaags, zo zweverig, niet te vatten…
Dat willen we graag iets meer concreet maken

In de Bijbel horen we dat het Gods Geest is die leven inblaast en mensen in beweging zet.

Van u en jou ‘horen’ we graag waar de Geest van God jou toe inspireert en in beweging zet.
Je mag dat schrijven of tekenen op een veer zoals hieronder afgebeeld.

Maar je mag natuurlijk ook zelf een veer tekenen van de grootte.
Die veer mag je ook mooi versieren of kleuren.
Je naam hoeft er niet op.
Het gaat immers om wat er geschreven wordt en niet om door wie.

Van alle veren die we ontvangen willen we met Pinksteren een prachtig gekleurde en veelzeggende duif maken.
We hopen op nog meer reacties dan de andere keren dat we om jullie hulp vroegen!

Je kunt je ‘veer’ sturen naar WED@pgmontfoort.nl of bij de kerk of Marja, Schepenenstraat 2, in de brievenbus doen.