Pinkster kids middag

Vrijdag 2 juni hebben 12 kinderen van 4 t/m 7 jaar een gezellige middagmet elkaar gehad.

We luisterden naar het pinksterverhaal, maakte zelf een windmolentje, dronken en aten gezellig wat met elkaar en verfden op de stoep met water en stoepkrijt.
Het was fijn met elkaar!