Pastoraal Diaconaal Centrum de Herberg

Tussenjaar
Tien maanden de tijd om jezelf te ontwikkelen en je horizon te verbreden, je talenten te ontdekken en je te bezinnen op de toekomst, veel verschillende werkzaamheden en samen met andere jongeren vanuit je geloof je inzetten voor een ander.
Met ingang van september 2019 is er weer plaats voor vier diaconaal werkers in de Herberg in Oosterbeek.
Je krijgt een eigen kamer, kost en inwoning.
De werkzaamheden zijn gevarieerd en er wordt rekening gehouden met je wensen en talenten.
Je krijgt geen salaris (wel een onkostenvergoeding) maar ontvangt veel. Aarzel niet en bekijk onze website voor meer informatie. http://www.pdcdeherberg.nl    

Vakantiewerk
Niet betaald krijgen en toch heel veel ontvangen. Dat is vakantiewerk in Pastoraal Diaconaal Centrum de Herberg. In de zomervakantie twee weken van maandag tot vrijdag op kamers en samen met andere jongeren veel verschillende werkzaamheden doen. Aan de ene kant is er ruimte om veel plezier te maken en tegelijkertijd kun je echt iets betekenen voor anderen. Iets voor jou? Misschien met je vriend of vriendin? Geef je op. www.pdcdeherberg.nl

Scroll Up