NIEUWE DICHTBUNDEL JUSTUS VAN TRICHT

Beste mensen, zoals u inmiddels bekend is ben ik niet alleen bezig als organist en muziekliefhebber, maar ook al geruime tijd (30 jaar) met gedichten.
De afgelopen jaren zijn er van mijn hand zeven bundels verschenen.

De laatste bundel waarvan ik de initiatiefnemer en deelnemer was is de bundel ‘Troostvleugels’, dit naar aanleiding van de ramp met de MH-17. Dit initiatief werd mede ondersteund door alle kerken in mijn woonplaats Spijkenisse en de opbrengst van € 4.000,– is overmaakt naar de Stichting MH-17 ten behoeve van het op te richten monument.

De dichtbundel is destijds, geheel pro deo, verzorgt in een paperback- en gebonden- uitgave, door twee uitgeverijen die hieraan hun medewerking hebben verleend.
Diversen onder u hebben met het eindresultaat van de bundel ‘Troostvleugels’ kennis kunnen maken.

Gezien de rampzalige ontwikkelingen in de wereld rond de asielzoekers wil ik graag wederom een uitgave het licht doen laten zien, één die als dichtbundel en liedboek te gebruiken is.

Onze Protestantse Gemeente te Montfoort (de Rank) ondersteunt onder meer de projecten ‘Wegwijs’ (ontmoetingsplek voor vluchtelingen met een verblijfsstatus) en de ‘Voedselbank’.
Met de opbrengst van de nieuwe bundel wil ik deze doelen financieel ondersteunen.
De prijs voor de nieuwe bundel zal € 25,00 zijn, waarvan minimaal € 8 ten goede komt aan dit diaconale werk (de rest van het bedrag zijn drukkosten).
U kunt intekenen via het intekenvel wat in de kerk wordt opgehangen of via E-mail: kerkrentmeesters@pgmontfoort.nl.

Natuurlijk kunt u ook meerdere exemplaren bestellen want de bundel is zeer geschikt als cadeau voor een verjaardag of andere bijzondere gelegenheid!

Ik hoop dat u net zo bewogen bent met de mensen die een zeer traumatische ervaring en verleden achter zich hebben, en hier onder ons een nieuw bestaan hopen op te kunnen bouwen, als ik.
Gezamenlijk kunnen we zo een bijdrage leveren aan het ‘Wegwijs maken’ en het ondersteunen van mensen, vanuit onze christelijke levensopdracht. Als er minimaal 50 bundels gereserveerd zijn kan de bundel gedrukt worden en kunnen we dit project tot een succes maken.

Met belangstelling zie ik uit naar uw reacties.
Justus A. van Tricht