Nieuw: Het voorbedendoosje

Op zondag 5 november werden nieuwe liturgische kleden aan de gemeente gepresenteerd: antependia, stola’s en kleden. Ondertussen zijn deze kleden en hun symboliek al aardig ingeburgerd bij onze kerkelijke gemeente en bent u er vast al wel aan gewend en kunt u het niet meer missen. Er ontbrak echter nog 1 ding: namelijk het voorbedenboek.

Marry van de Burgt-van den Heuvel vond een mooi houten doosje. En een paar enthousiaste gemeenteleden, waaronder Laura en Karin van ’t Hul, hebben zich ook daarover gebogen en opnieuw een creatieve bijdrage geleverd, waarvoor onze dank. Zij hebben er een prachtig voorbedendoosje van gemaakt, dat nu helemaal past binnen het liturgisch geheel. Elke zondag zal het klaarstaan in de hal met witte schrijfkaarten ernaast, waarop een ieder voorbeden mag schrijven. (zie de foto)

U kunt ook een kaart van thuis meenemen, waarop u de voorbeden al heeft geschreven en in de voorbedendoos in de kerk doen, voordat de kerkdienst begint.

Het doosje wordt door de diaken van dienst in de kerk meegenomen en op de liturgietafel geplaatst. De predikant zal dan de voorbeden opnemen in het gebed die zondag.

 

Het is nu natuurlijk geen voorbedenboek geworden, maar een voorbedendoosje.