Najaarsconcert Pastoraal Diaconaal Centrum de Herberg

Op zaterdag 11 november a.s. is er weer het najaarsconcertarrangement van Pastoraal Diaconaal Centrum de Herberg, bestaande uit een wandeling en/of een concert.
We wandelen deze keer door de Historische Kelders van Arnhem.
Jarenlang hebben 30 eeuwenoude kelders in de Rijnstraat praktisch ongebruikt onder de grond gelegen.
Maar daar is in 2001 verandering in gekomen.
Deze kelders zijn in oude glorie gerestaureerd en middels door gangen onderling met elkaar verbonden.
Ontvangst met koffie/thee om 10.30 uur in Het Koetshuis.
Voor een lunchpakket wordt gezorgd.

’s Middags is het Koetshuis het decor waarin weer een bijzonder concert te beluisteren zal zijn.
Musicus André van Vliet verzorgt ook ditmaal het najaarsconcert.
En zoals altijd zal hij ook deze keer weer een verrassend programma verzorgen, samen met door hem uitgekozen solisten en/of instrumentalisten.
Het concert begint om 14.30 uur. Ontvangst met koffie/thee vanaf 14.00 uur.
Kosten: Volledig arrangement: € 25,00. Alleen concert: € 15,00.
De musici verlenen belangeloos hun medewerking; de netto opbrengsten van deze dag komen volledig ten goede aan Pastoraal Diaconaal Centrum de Herberg.
Aanmelding: bij voorkeur via e-mail: concerten@pdcdeherberg.nl of telefonisch (alleen op werkdagen tussen 9.00 en 12.00 uur): 026-33 42 225.
Het concert vindt plaats in het Koetshuis van Pastoraal Diaconaal Centrum de Herberg, Pietersbergseweg 19, 6862 BT Oosterbeek