Met pijn in ’t hart….

De werkgroep Oecumene Montfoort heeft al jaren de vredesdienst en de week van gebed voorbereid en uitgevoerd, maar nu is door de corona alles anders.

Het samenkomen van beide kerken, PGM en RK Montfoort is zo’n waardevol gebeuren, even een praatje bij de koffiecorner na afloop.

De oefenavonden voor het zgn. gelegenheidskoor was altijd een fijn moment om elkaar te ontmoeten. Samen zingen is niet meer mogelijk, in deze rare tijden, daarom is de keuze gemaakt om ieder apart te kerken. Wel is de voorbereiding gezamenlijk, zodat zoveel mogelijk dezelfde liederen en liturgie op hetzelfde moment  kunnen plaatsvinden. De oefenavonden komen dus te vervallen, in september, helaas. Maar we gaan wel de mogelijk bekijken om met enkele zangeressen/zangers van beide kerken de muzikale ondersteuning te verzorgen.   Diaken J. Collignon zal voorgaan in De Rank, Montfoort op 27 september a.s. én in ’t Kruispunt, Linschoten, een week eerder. Gerard Vendrig zal deze vredesdienst in de RK kerk voorgaan op zondag 27 september  a.s. Alle drie de vieringen uiteraard met aanvangstijd 10 uur. De voorbereidingen zijn hiervoor in volle gang. Zien we u dan in één van deze vieringen? Het beloofd in ieder geval weer iets speciaals te worden.

Natuurlijk doet het ons zeer, maar voor ieders veiligheid is deze gemaakte keuze niet moeilijk.

Hopelijk is er snel een vaccin tegen het vreselijke corona-virus en kunnen we in januari gewoon als vanouds samen vieren met PGM en RK in één ruimte.

Werkgroep Oecumene Montfoort