Zondag 26 maart 2023 Orde van dienst

Orde van dienst 5e zondag 40dagentijd

voorganger : dhr. W.F.Flantua / Loenen
1e collecte : KIA Werelddiaconaat
2e collecte : Bloemen

Welkom

Intochtslied Lied 43 : 1, 3

Bemoediging
Voorganger: Onze hulp is in de Naam van de Heer
Gemeente: Die hemel en aarde gemaakt heeft
Voorganger: Die trouw houdt tot in eeuwigheid
Gemeente: en niet laat varen het werk van zijn handen.
Voorganger: De Heer zij met u
Gemeente: ook met u zij de Heer.
Amen

Zingen Lied 43 : 4

Verzoeken mensen indien mogelijk te gaan staan.

OvD leest in memoriam voor.

Zingen: Lied 886 : 1 “Abba Vader …”

Verootmoedigingsgebed

Leefregel

Zingen: Lied 793

Gebed bij het openen van de bijbel

1Ste schriftlezing 2 Samuel 15:1-12

Zingen: Lied 139 : 12, 13, 14

Kindermoment

Zingen: Projectlied “Verander je mee?”

Kinderen gaan naar de nevendienst

Schriftlezing Lucas 20 : 9-19

Zingen: “Epifanie-lied” (wijze: Gezang 161)

Verlies nooit de hoge dromen,
waarvan de profetenmond
zei, dat een de morgenstond
lichtend ons zou overkomen.

Als een ster is hij gaan schijnen,
als een vijand van de nacht,
als het woord dat liefde bracht,
als het leven voor de zijnen.

Als een hand ons uitgestoken,
als een weg van veiligheid,
als een reisgenoot die leidt,
als de waarheid ooit gesproken.

Zo is Hij ons overkomen,
als de nieuwe morgenstond,
waarvan de profetenmond
sprak, vanuit Gods diepste dromen.

Overdenking – Zondag Judica – “Doe mij recht.”

Muzikaal moment

Zingen: Lied 547: 2, 3, 4, 5 & 6

Dankgebed en voorbede

Collecte

Kinderen komen terug

Slotlied: Lied 543

Zegen = gezongen Amen

Scroll Up