Kerstgroet

Voor de Kerstmorgen dienst maakte de Kerkenraadsleden een kerstgroet.
Een groet voor u en jou ook voor het nieuwe jaar!
Goed nieuws: Jezus is bij ons komen wonen!
Licht in het duister en in ons hart
dat hoop geeft, moed en kracht!