Kerken Almere runnen een sociale supermarkt

Almere is een jonge stad waar sociale samenhang ontbreekt en er is veel armoede en werkloosheid.
Samen met andere kerken staat de Protestantse Kerk in Almere mensen in financiële nood bij met praktische hulp, zoals een Sociale Supermarkt. Klanten krijgen geen standaard voedselpakket, maar een persoonlijke pas om boodschappen te doen die aansluiten bij hun behoefte en gezinsgrootte. Jaarlijks helpt de kerk hiermee tussen de 1.300 en 1.500 mensen.
Mensen worden ook ondersteund met advies en cursussen om weer op eigen benen te staan.
Zo kunnen klanten van de sociale supermarkt gemiddeld na drieënhalve maand weer boodschappen doen in een reguliere supermarkt. De verschillende activiteiten vinden plaats op zeven locaties verspreid over de stad.
De kerken willen alles onderbrengen in één pand.
Met deze collecte steunt u het diaconale werk van Kerk in Actie zoals Sociale Supermarkt Almere in Nederland. Van harte aanbevolen!
Geeft u ook? Dit kan ook op NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. collecte 40dagentijd.

Scroll Up