Verslag Kerk in het park 2022

Kerk in het park

Na een onderbreking van 3 jaar konden we op zondag 3 juli eindelijk weer bij elkaar komen voor Kerk in het Park.

Met medewerking van STAM was een extra grote tent in het park neergezet en dat was maar goed ook.

Vanaf 09.30 uur namen de eerste bezoekers plaats om te genieten van het inzingen van gospelkoor Hatikwa uit Nieuwegein.

Om 10 uur was vrijwel de gehele tent gevuld, wat betekent dat er ca. 450 mensen de dienst hebben meegemaakt.

Remy van Keulen uit Linschoten leidde de dienst in nauwe samenwerking met ds Martha Verstoep en Gerard Vendrig van de RK Parochie.

Er was gekozen voor een interactief programma met korte bijbellezingen en overdenkingen, afgewisseld met samenzang en liederen die door Hatikwa werden gezongen.

Remy praatte de dienst op vlotte wijze en met veel humor aan elkaar.

Vooral de Kamelenrace en het gesprek met de kinderen over de fruitschaal leidde tot veel hilariteit.

Na afloop waren er veel positieve reacties hoe mooi het is om elkaar hier te ontmoeten ongeacht je achtergrond en geloofsovertuiging.

Veel mensen bleven lang na tijdens het koffiedrinken om elkaar zo op informele manier te ontmoeten.

Heel veel dank aan iedereen die een bijdrage geleverd heeft aan deze editie van Kerk in het Park. Het was geweldig!

 

Namens de voorbereidingsgroep Kerk in het Park,
Evert Versloot

 

 

Scroll Up