informatie WegWijsMontfoort

WegWijsMontfoort is ontstaan uit een initiatief van enkele statushouders uit Montfoort die behoefte hadden aan huiswerkbegeleiding voor hun kinderen en contact met andere statushouders.
De coördinator van Vluchtelingenwerk en bestuursleden van het Vredesplatform hebben de vraag voor het gebruik van De Rank voorgelegd aan de kerkenraad.
Dit heeft geresulteerd in een samenwerking en het gebruik van de vergaderruimtes en ondersteuning.
WegWijs is een diaconaal project en valt onder de Diaconie van de PG Montfoort De Rank.
In januari 2017 was de officiële start van de Huiswerkbegeleiding en lees-en spelactiviteiten op woendagmiddag in de oneven weken.
Dit bleek een succes te zijn. De moeders die de kinderen brengen blijven gezellig koffie of thee drinken en communiceren met elkaar.
Het bleek ook een goed moment voor het oefenen van de taal.
De vraag naar aanvullende taalles kwam en sinds april is de Taalgroep van start gegaan.
Dit bleek in een behoefte te voorzien.
De dames wilden graag iedere week praktische taalles en na de vakantie is dit gerealiseerd.
Er zijn gelukkig voldoende vrijwilligers die deze taallessen kunnen geven.
De statushouders(15-20) uit verschillende landen genieten zichtbaar en zijn blij met de wekelijkse lessen.
Dit levert een bijdrage aan de integratie en het welbevinden.
Er ligt nu een vraag van een aantal mannelijke statushouders voor een dergelijke groep.
Er wordt bekeken of dit haalbaar is.
Besloten is om ook de HapSnap maaltijden onder WegWijs te laten vallen.
Dit project voldoet aan de behoefte en maakt veel mensen blij.
Samen doen we meer.

Op onze site, www.swml.nl is inmiddels alle informatie over onze stichting te vinden.

Tijdens de verbouwing van de Rank worden de activiteiten op andere locaties gehouden:

Maandag: Taalgroep voor mannen, studiebegeleiding en computerondersteuning in het DoeMeeHuis.
woensdagmorgen:Taalgroep vrouwen en oppas in het clubgebouw van de Tennisvereniging, Bovenkerkweg 4
woensdagmiddag oneven weken: Leer en spelmiddag in de gemeenschapsruimte van Howiblo (start 20 nov.) G. van Damstraat 83-A

vrijdag laatste van de maand: Hapsnap maaltijd in “De Kleine Johannes” achter de RK kerk.(start vrijdag 29 nov.)

(tevens zijn we op zoek naar vrijwilligers voor de Taalgroep voor mannen en studiebegeleiding(Nederlands begrijpend lezen) voor middelbare scholieren) op maandagavond en oppas voor de woensdagmorgen tijdens de Taalgroep voor vrouwen(kinderen tot 4 jaar).
Info mailto:info@swml.nl

mailto:marryvdheuvel@gmail.com