Het verjaardagsbusje

Rond uw verjaardag krijgt u bezoek van een van de meer dan twintig dames die u namens onze kerk komt feliciteren en een verjaardagskaart met een Bijbelse tekst komt brengen.
Zij vragen u dan om een vrijwillige bijdrage te storten in het “verjaardagbusje” dat ze bij zich hebben.
De opbrengst is bestemd voor een (meestal) jaarlijks wisselend diaconaal doel.
Door deze actie, die al jaren gewoonte is, krijgt iedereen binnen onze gemeente, wel of niet meelevend, een signaal van het erbij horen.
Iets wat we er samen in moeten houden.

De totale opbrengst van de verjaardagbusjes ligt rond de € 1.100.
De diaconie verdubbelt de laatste jaren dit bedrag.
De totale opbrengst van € 2.200 die de diaconie daardoor kan besteden, is dus een vrij groot bedrag.

Nadat wij jarenlang de organisatie rond de verjaardagbusjes op ons hebben genomen, willen nu in het najaar stoppen met de organisatie van deze activiteit.
Een aantal medewerksters wil er ook mee stoppen, dus is er vervanging nodig.
Tijd om het over te dragen aan jeugdiger actievelingen.

Daarom twee vragen aan de gemeenteleden :

1. Wie willen de organisatie van deze activiteit op zich nemen. Liefst twee personen.
2. Wie meldt zich aan om deze contact activiteit in stand te houden. Liefst acht personen.
Wij vragen u om voor de kerkenraadvergadering van 16 september te reageren.
Mochten er dan onvoldoende aanmeldingen zijn dan vrezen wij dat de kerkenraad deze activiteit per 31-12-2019 zal moeten stopzetten.

Voor verdere informatie en aanmeldingen kunt u terecht bij de huidige organisatoren,

Maartje Middag tel: 472639, mailadres: m.midhek@outlook.com
Klaasje Noppers tel: 472970, mailadres klavegt@live.nl

Scroll Up