Hemelvaart – dauwtrappen

Ook dit jaar was er Hemelvaartsdag gelegenheid gezamenlijk te dauwtrappen.
Ruim 25 mensen hadden zich aangemeld en stonden om 7.00 uur startklaar bij de katholieke kerk.
De weersomstandigheden waren buitengewoon fraai.
De route van 2 uur voerde ons via de benedenkerkweg door Blokland naar het weidse polderlandschap.
Dat ging via het fiets/wandelpad langs het oude gemaal en vervolgens via het wandelpad van de Tiendweg weer terug naar Montfoort.
Daar verzamelde wij ons bij het Kerkgebouw De Rank waar een smakelijk ontbijtje klaar stond.
Tijdens de wandeling waren er drie korte rustmomenten waar ds. Martha Verstoep ons met wat korte gedachten over Hemelvaart de nodige gespreksstof meegaf.
Om 10.00 uur was er aansluitend een oecumenische viering in De Rank, waar zich een behoorlijk aantal mensen extra bij aansloot.

Normaliter zijn de Oecumenische vieringen in de RK Kerk, maar dit keer bij uitzonderring in de Rank en dat is voor Hemelvaart zeker voor herhaling vatbaar.

foto’s gemaakt door Annie Nederend.