Handwerkmiddagen.

Wij beginnen weer met handwerken op Donderdagmiddag 26 augustus van 14.00 tot 16.00 uur in de
Rank en daarna om de 2 weken .
Iedereen is welkom .
Neem gerust een kennis of een buurvrouw mee en natuurlijk een handwerkje.
Voor koffie en thee wordt gezorgd .

Hartelijke groet Maartje Middag en Klaasje Noppers,

Deze datums voor de agenda donderdag 26 augustus van 14.00 tot 16.00.
9 september
23 september
7 oktober
21 oktober.
4 december.
18 december.