Energiefonds

Eind vorig jaar hebben wij geschetst dat de kosten van levensonderhoud en energieverbruik voor velen enorm zijn gestegen.

De Rijsoverheid heeft dit onderkend en besloten deze verhoging van het energieverbruik te compenseren door in de maanden november en december een bedrag van € 190,00 aan elke kleinverbruiker toe te kennen.
Duidelijk is dat niet elk gezin deze compensatie nodig heeft, omdat men b.v. over een meerjarig energiecontract beschikt.

Vanuit de Diaconie hebben wij toen een beroep gedaan om het compensatiebedrag of een deel daarvan door te sluizen naar de diaconie om een fonds te vormen om gezinnen, die dit nodig hebben, te kunnen ondersteunen.
Op die oproep is buitengewoon positief gereageerd.

Heel veel dank daarvoor.
De stand van het Energiefonds is op dit moment € 2200,00.

Er zijn dus middelen beschikbaar om eenmalig c.q. tijdelijk gezinnen te kunnen helpen om financiële nood te verlichten.

Mocht u een beroep op dit fonds willen doen, laat het één van de diakenen weten.

Dan kan worden bezien of en op welke wijze wij u kunnen ondersteunen.

De Diaconie van de PG Montfoort

Scroll Up