Eeuwigheidszondag: zondag 26 november.

Op deze laatste zondag van het kerkelijk jaar gedenken wij de gemeenteleden die het voorbije (kerkelijk) jaar zijn gestorven.
In de dienst noemen wij hun namen en steken een kaars voor hen aan.
Komende zondag 26 november ligt in de hal bij het voorbedenboek een intekenlijst waarop u de naam kunt noteren van een overledene die u graag genoemd wilt hebben in deze dienst.