Doopdienst Laurens Woning 4 juni  2017

Laurens wordt gedoopt.
Oma draagt haar de kerk in.
Marijn is maar wat blij met zijn broertje.
Karien leest een brief voor aan Laurens waarom Wim en zij graag willen dat hij wordt gedoopt.
Grote broers Marijn en Floris helpen mee met het water schenken in het doopvont.
Dopen gebeurt in een kring van kinderen in het midden van de gemeente.
De kindernevendienst biedt een mooi schilderij aan waarop alle kinderen hun naam hebben gezet en ‘getuigen’ zijn bij de doop.