De Maaltijd van de Heer

Tijdens de wijkontmoetingsavonden spraken we met elkaar over de betekenis van de viering van het Avondmaal voor ieder van ons persoonlijk.
Op die avonden was er ook een inleiding over het thema.
Daarvoor werd gebruik gemaakt van een brochure die onze landelijke kerk heeft uitgegeven om in het kader van “Back tot Basics” het gesprek aan te moedigen en in gang te zetten in gemeenten over de viering van het Avondmaal.
U kunt de brochure downloaden via internet.https://www.protestantsekerk.nl/themas/liturgie/avondmaal
maar er liggen ook enkele exemplaren om mee te nemen in de hal!