Bevestiging 9 nieuwe ambtsdragers

Hoe bijzonder is dat !

Zondagmorgen 4 oktober mochten we maar liefst 9 nieuwe ambtsdragers verwelkomen.

In een feestelijke dienst – met alle beperkingen van corona – werden zij bevestigd in hun ambt.

We wensen hen een goede tijd toe in de taak die zij op zich hebben genomen.