Bedreigingen versus kansen

Bedreigen de vluchtelingen onze welvaart?
Mogen wij iets van onze welvaart geven aan onze medemensen die gevlucht zijn uit oorlogsgebieden en die hier veilig willen leven met hun gezin? Geef ze een kans om met ons te werken aan hun en onze welvaart door te integreren in onze samenleving en zo op termijn hun aandeel hieraan te leveren door te werken of te studeren.
In Europa, dus ook in Nederland, ligt de vergrijzing op de loer.
Het bruto nationaal product (dat is de som van alle verdiensten), door afname van werkenden, neemt de komende decennia af.
Door de individualisering worden er minder kinderen geboren waardoor er scholen worden gesloten.
Pensioenen staan onder druk door teveel ouderen en gemis aan arbeidskrachten.
Sociale zekerheden nemen daardoor af. De kosten voor gezondheidszorg wordt onbetaalbaar.
Kortom er zullen meer werkenden moeten komen om onze welvaart staande te houden.
Dit zullen de nieuwe Nederlanders zijn.
En bedenk dat kosten voor de baat moeten uitgaan.

De vluchtelingen pikken onze huizen in!
Al jarenlang klagen jonge mensen over het tekort aan woningen.
Koop werd door de overheid gestimuleerd. Banken gingen ten onder aan rommelhypotheken.
Huren werden systematisch verhoogt. Woningcorporaties weten van gekkigheid niet wat ze moeten doen.
Maar woningen bouwen, ho maar. Tekort aan woningbouw was het gevolg.
Bouwbedrijven gingen failliet. Werkeloosheid in deze sector tot gevolg. Door de komst van vluchtelingen wordt dit probleem opnieuw aan de orde gesteld. Bouw van woningen komt in een stroomversnelling. Alle opgepotte kapitalen van woningcorporatie worden eindelijk weer aangesproken. Gevolg: woningen voor vluchtelingen en voor starters. Eindelijk!

Onze veiligheid wordt bedreigd!

Terreuraanslagen maken ons angstig en bedreigen onze veiligheid. Wat te denken van de oorlogsgebieden waar al die vluchtelingen vandaan komen. Zij verlieten daarom huis en haard en zoeken bij ons hun veiligheid. Wij hoeven niet te vluchten. Onze huizen en steden zijn niet kapotgeschoten en totaal verwoest. Onze kinderen sterven niet op straat. Onze mannen en zonen worden niet vermoord. Wat nou bedreiging! IS moet bestreden worden. Als alle burgers uit die gebieden gevlucht zijn kunnen ze lekker in die zandbak hun kalifaat stichten. Ook eenvoudiger om ze daar te bestrijden en met wortel en tak uit te roeien.

Met de vluchtelingen komen er ook aanslagplegers hier naar toe!

Dat zal best kunnen, maar geven we dan de schuld aan de vluchtelingen? Die zijn juist gevlucht voor die idioten, dus zijn het de grootste bedreiging voor de vluchtelingen zelf. Extremisten zijn er altijd. Deze kunnen we bestrijden door waakzaam te zijn en te blijven. Een goed samenwerkende politie en leger. Beter uitgerust met de juiste middelen. Zijn we niet in slaap gesukkeld door vermeende schijnveiligheid. Leger en politie zijn uitgehold. Inkrimping en reorganisatie is een doel geworden, geen middel tot verbetering. Wakker worden we geschud!!!

Bang voor het verlies van onze cultuur!

Zijn we al niet heel lang een multiculturele samenleving? Is Nederland niet een voorloper geweest met de annexatie van de overzeese gebieden en de slavenhandel? Amerika is een en al multicultie. Waarom zijn we er bang voor geworden. Een falend integratiebeleid misschien? Iedereen maar bij elkaar stoppen of toelaten. Surinaamse, Molukse, Turkse, Marokkaanse wijken waarvan we nu de gevolgen van ondervinden. Tijd voor een leermoment en dus een andere aanpak. Overigens waren dat geen vluchtelingen maar arbeidskrachten die we zelf naar Nederland hebben gehaald.

Oorzaak en gevolg

Zijn de dictators van de oosterse contingenten de schuld van dit probleem? Hebben de woestijnnomaden onderling niet eeuwenlang gestreden om macht? Hebben zij niet een dictatuur nodig om ze in het gareel te houden? Kunnen we ze wel de westerse cultuur opleggen? Kunnen en willen ze wel democratisch bestuurd worden. Is het wel mogelijk om het westerse (voorbeeld) te volgen wat ze op internet zien? Is Amerika en het westen niet schuldig aan het probleem. Door het zogenaamd veiligstellen van onze economische welvaart. Door de dictators te bestrijden is er gelegenheid gegeven aan verderfelijke groeperingen die het vacuüm opvulde met alle gevolgen van dien.

Arnoud van der Leede