1,5 meter kerkdiensten

In de nieuwsbrieven is al uitgebreid aandacht gegeven aan het feit dat er in de kerkzaal maar een beperkt aantal mensen kunnen en we daarom toch met een reserveringssysteem gaan werken, zodat we, voor het geval er zich meer dan 55 mensen aanmelden, een eerlijke verdeling van kerkgangers over de zondagen krijgen.

“Helaas is op basis van de nieuwe aangescherpte corona adviezen besloten om niet meer dan 30 bezoekers toe te laten. Dit is overigens wel exclusief de medewerkers aan de dienst.
Dit betekent dat er per week minder mensen kunnen en zullen worden uitgenodigd via “Kerktijd”.
De maatregel is officieel vooralsnog alleen voor de maand oktober afgekondigd maar kan verlengd worden als de situatie dat vereist.”

We hebben gekozen voor het programma “kerktijd” (https://kerktijd.nl/).

Middels onderstaande “link” kunt u een zogenaamd profiel aanmaken

Klik hier om een profiel aan te maken.

U ontvangt dan een aanmeldformulier waarbij u aan kunt vinken voor welke activiteiten u een uitnodiging wilt ontvangen en hoeveel bezoekers ( dwz hoeveel leden van uw huishouden) deelnemen.

Op basis van uw voorkeur wordt u al dan niet uitgenodigd voor een activiteit.

U ontvangt dan een email waarop u heel eenvoudig kunt reageren.

Wel binnen 24 uur, anders vervalt de uitnodiging en kunnen andere gemeenteleden worden uitgenodigd.

Indien het aantal bezoekers wijzigt kunt u ook dit eenvoudig aanpassen in uw profiel (inloggen met emailadres en wachtwoord)
Dit profiel kunt u later ook gewoon weer aanpassen en zelfs verwijderen. Het heeft de voorkeur om slechts 1 profiel per adres cq. huishouden aan te maken zodat bij de reservering gezien kan worden hoeveel bezoekers er per huishouden komen.
Wij verzoeken u zo snel mogelijk aan te melden.

Voor de standaard activiteiten van onze gemeente in de week zoals Spirit, de Bijbelgesprekskring, handwerkmiddagen en vergaderingen is het reserveren niet nodig, maar voor alle activiteiten die in de kerk plaats vinden geldt dat dit (inclusief het aantal deelnemers) doorgegeven moet worden aan de beheerder van de kerk: René van ’t Hul. René kan dan in de gaten houden of de maximale aantallen in het gebouw niet overschreden worden.

Voor vragen over het reserveringssysteem en / of hulp bij het aanmaken van een profiel kunt u terecht bij Mieke van den Berge (rmavandenberge@outlook.com of 06 13413362) of Rico Schaap (fglschaap@gmail.com of 06 53341206)