Kerkdienst-Online

4e zondag 40 dagen tijd / biddag
voorganger : ds. R. van der Nagel – Meter / Linschoten
ouderling van dienst:Rico Schaap
1e collecte : KIA Binnenlands Diaconaat
2e collecte : Voedselbank Montfoort – Linschoten