Kerkdienst

Wanneer:
4 februari 2018 @ 10:00
2018-02-04T10:00:00+01:00
2018-02-04T10:15:00+01:00
Waar:
De Rank

viering Heilig Avondmaal
voorganger : ds. M.A. Verstoep
1e collecte : Diaconie
2e collecte : Kerk in Actie Werelddiaconaat
Bij de dienst
De Schriftlezing voor zondag is: Marcus 1: 29-38.
Wat betreft de viering van het Avondmaal het volgende:
Naar aanleiding van de wijkontmoetingsavonden is in de kerkenraad afgesproken dat we bij het delen van het brood elkaar de schaal voorhouden schaal, zodat ieder er stukje brood voor zichzelf van kan nemen.

Om daarna de schaal voor te houden aan weer een ander.
Het is een goede zaak dat we elkaar daar bij aankijken, niet om te kijken of hij of zij het wel goed doet, maar om elkaar aan te zien als naaste, als broer of zus in de Heer.
Op de avonden werd ook aangegeven dat het belangrijk is dat de kring sluit, om zo de gemeenschap met elkaar te kunnen ervaren.
Laten we er daarom met elkaar zorg voor dragen dat er geen gaten in de kring vallen en dat ook de mensen die op de stoelen zitten een plek in de sluitende kring hebben.