Kerkdienst

1e advent
voorganger : ds. M.A. Verstoep
organist: Arie Grootendorst
1e collecte : kerk
2e collecte : diaconie

Lezingen: Jesaja 2: 1-5; Matteüs 24: 32-44

Op deze eerste adventszondag horen we over het visioen van vrede en hoe dat visioen handen en voeten kan krijgen. Aan de voorkant van de schikking zijn maar weinig bloemen te zien – waar je alleen voor jezelf leeft bloeien weinig bloemen. Daar waar het visioen werkelijkheid wordt, bloeit de aarde.

Scroll Up