Kerkdienst / Stille Zaterdag

Stille zaterdag
Voorganger: ds. M.A. Verstoep
Organist: Arie Grootendorst
Ouderling: Joke Hage
Diaken: Marja van den Pol
Lector
Techniek: Rico Schaap
Alida ten Hoeve
Koster: Tom Tersteeg
1e collecte: Geen
2e collecte: Geen