Kerkdienst / Goede Vrijdag

Goede Vrijdag
Voorganger: WED
Organist: Bert Kreuger
Ouderling: Lisette van Zon
Diaken:
Nicoletta de Jong
Lector
Techniek: Rico Schaap
Petra van Doornik
Koster: John Peters
1e collecte: Geen
2e collecte: Geen