Kerkdienst / 1e Paasdag

1e Paasdag
Voorganger: ds. M.A. Verstoep
Organist: Bert Kreuger
Ouderling: Joke de Ruiter
Diaken: Jessica Schinkel
Lector
Techniek: Rico Schaap
Wilma Versloot
Koster: Martein de Jong
1e collecte: KIA Werelddiaconaat
2e collecte: Kerk