Kerkdienst

6e zondag 40 dagen tijd
Voorganger: ds. P. van der Harst / Leusden
Organist: Ben Kramer
Ouderling: Elles de Geest
Diaken: Marja van den Pol
Lector
Techniek: Alida ten Hoeve
Berry ten hoeve
Koster: Klaas Bakker
1e collecte: PKN Jong Protestant
2e collecte: Diaconie