Kerkdienst

5e zondag 40 dagen tijd
Voorganger: ds. P.J. Rebel / Utrecht
Organist: Bert Kreuger
Ouderling: Mieke van den Berge
Diaken: Nicoletta de Jong
Lector
Techniek: Egbert Dimmendaal
Alida ten Hoeve
Koster: Martein de Jong
1e collecte: KIA Werelddiaconaat
2e collecte: Bloemen